Jeg har full forståelse, Stærk, for at en samtale om homofili ikke er lett . Ikke for noen og spesielt ikke for den homofile som gang på gang må forsvare sin egen rett til å være seg selv til hundre prosent . For mens du mener du diskuterer sak, mener jeg du diskuterer personlighet og identitet.

Videre kan jeg ikke forstå hva som er unaturlig ved at to mennesker som elsker hverandre, manifesterer kjærligheten under seremonielle former. At de gjør det innfor Gud, er ikke unaturlig, men kanskje overnaturlig? Det får i så fall være en sak mellom personene og deres Gud .

PROFIL: Roger Dybedahl

Jeg ser ingen grunn til å forandre Barnekonvensjonen som klart og tydelig forteller at barn har rett til en oppvekst hvor de går fri for blant annet diskriminering ut i fra foreldre eller verges kjønn . Ref. konvensjonens del 1 artikkel 2 .

Artikkel 16 sier også at barnet har rett til beskyttelse mot vilkårlig innblanding i sitt og sin families privatliv. Artikkel 8 forteller at et barn har rett til å bevare sin identitet, herav blant annet et familieforhold som er anerkjent av loven. Jeg kan ikke finne et eneste sted hvor det står skrevet at barnet må ha en mor og en far og ikke to mødre eller to fedre.

PROFIL: Dagfinn Stærk

Leder Halden KrF

Selvfølgelig - det må en sædcelle til, og det må et egg til, og det er flere måter å blande disse på enn det vanlige tradisjonelle. For noen er det en god og gjennomtenkt handling, for andre skjer det etter en tur på byen en lørdagskveld med en tilfeldig partner. Og det er visstnok ikke en helt uvanlig praksis blant heterofile. Men det er en annen sak.