Nå nærmer det seg fort bare et år til vi skal avgi vår stemme ved kommune og fylkestingsvalget som avholdes i September 2019. Det begynner å merkes i debattene og lokalavisene at de folkevalgte markerer sine kampsaker og politiske forskjeller synliggjøres. Dette vil nok også forsterke seg ytterligere i tiden fremover mer og mer inn mot valget. Slik formes demokratiet vårt, så slik skal det også være.

Fagforbundet har mange medlemmer og tillitsvalgte som også engasjerer seg i lokalpolitikken eller i andre organisasjoner som er aktive vedrørende viktige samfunnsspørsmål. Dette er vi i Fagforbundet Østfold stolte av, det er viktig vi har engasjerte personer som setter søkelys i områder som arbeidsfolk er opptatt av på en ryddig og demokratisk måte. Mange av disse medlemmene er også ansatt i kommuner eller statlige virksomheter.

De som er ansatt i offentlig sektor har så klart også krav på å få være representert i politiske verv og å få representere der hvor viktige samfunnsmessige beslutninger tas. Dette behøver ikke føre til problemer om den ansatte selv er bevisst på å skille sine roller, og i alle fall ikke når den offentlig ansatte ikke er folkevalgt i den virksomhet der han arbeider.

I sommer har vi vært vitne til en debatt på ytringssidene i Halden Arbeiderblad der Haldens ordfører Thor Edquist den 20.Juni trakk inn arbeidsforholdet til sin mot debattant, nestleder i Arbeiderpartiet Helge Bangsmoen, som tilsvar på kritikk posisjonen har fått angående Haldens økonomisk situasjon.

Å trekke inn arbeidsforholdet slik Edquist her gjør setter Bangsmoen i en veldig kinkig posisjon opp mot sin egen arbeidsgiver som i dette tilfelle er Fredrikstad kommune. Han har i utgangspunktet ingen mulighet for å kunne svare opp på innlegget fra sin posisjon som ansatt uten å bryte med lojalitetsprinsipper ovenfor arbeidsgiver. Det er heller ikke rettferdig å gjøre en ansatt ansvarlig for sin arbeidsgivers prioriteringer. Fredrikstads ordfører Jon Ivar Nygård svarer godt på dette i sitt innlegg i samme avis den 1. juli.

Slike angrep på en lokalpolitikers arbeidsforhold burde Haldens ordfører holdt seg for god for.

Fagforbundet Østfold håper vi slipper å se flere slike tankeløse angrep ut mot politikeres private arbeidsplass fra sine politiske motstandere under valgkampen. Det er jo også i partienes interesse at ikke offentlig ansatte blir skremt fra å delta i det politiske liv. Særlig viktig er det nå under nominasjonsprosessene som foregår.

Vi oppfordrer alle til en ryddig og respektfull valgkamp her i vår region, der partene har forståelse for at alle ønsker et bedre samfunn som et felles mål, men at vi kan ha forskjellige tanker om veien som fører til målet. Vi trenger og ønsker vel ikke en amerikanisert valgkamp preget av personangrep mot den enkeltes private familie- og arbeidsliv.