Gå til sidens hovedinnhold

Spinneriet er en joker i museets utviklingsarbeid

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger har meddelt foreningen Vognalliansen at de må ut av lokalene i Spinneriet pr. 1. juni 2018. Begrunnelsen er at vi har bruk for arealene til egen virksomhet. Vi har hatt et godt samarbeid med foreningen i den tiden de har holdt til i våre lokaler på Spinneriet. Vi gikk i dialog med foreningens medlemmer høsten 2016 for å informere dem om avgjørelsen. Vi skjønner at vi skaper en vanskelig situasjon for dem, og nettopp med tanke på at de skulle få god tid til å områ seg til å finne nye, egnede lokaler ga vi dem et og et halvt år å områ seg på.

Hva er Halden historiske Samlinger?

Halden historiske Samlinger drifter flere arenaer og historiske samlinger i Halden. Vi driver museumsvirksomhet på Rød Herregård og vi driver Krigshistorisk museum og Byhistorisk museum i leiede lokaler på Fredriksten festning. Vi forvalter Berg Bygdetun på vegne av Halden kommune. Vi eier og driver Fredrikshalds Teater, Kulissemagasinet og Nye veveri av 1907 i Tistedalen (Spinneriet). I tillegg forvalter museet mer enn 5000 hyllemeter med privatarkiver og en gjenstandssamling på 35-40. 000 gjenstander.

Alt dette skal forvaltes for midler vi får bevilget fra stat, fylkeskommune og kommune, midler som langt fra står i stil med det ansvaret vi er pålagt. Museets hovedansvar er å forvalte samlingene museet eier, drive bygningsvedlikehold, lage nye utstillinger og arrangementer og holde museene åpne for publikum. De årlige budsjettene er stramme, og vi må drive rasjonelt og hele tiden lete etter innsparingsmuligheter og høyere egeninntjening. I tillegg til å forvalte, forske på og formidle våre samlinger, krever Kulturdepartementet at museene fornyer seg og er en aktuell samfunnsaktør.

Spinneriet - nytt magasin for Østfoldmuseene

I dag er store deler av HhS sine samlinger lagret i leide lokaler på Fredriksten festning. Etter ICOMs museumsetiske regelverk, som alle museer i Norge er underlagt, er disse lokalene langt fra tilfredsstillende som magasiner. Leieavtalen utløper 31.12.2018 og er vedtatt sagt opp. I tillegg leier vi magasinarealer på det privat leiemarkedet og betaler årlig store beløp for dette. Østfoldmuseene har derfor startet en prosess med å skaffe samlingene tilfredsstillende bevaringsforhold. Spinneriet er et bygg museet eier og arealene gir oss mulighet til å bygge magasiner som kan romme alle våre gjenstander, både store og små. Å investere i egne lokaler er langt mer kostnadseffektivt enn å leie eksterne arealer, og styret har derfor pålagt oss å prosjektere bygget til magasin for fremtiden.

Hvorfor er det ikke plass til både Vognalliansen og museets samlinger på Spinneriet? Museet har behov for alle arealene i bygget, også første etasje og kjelleren hvor Vognalliansen har holdt til. Museet har til nå bygget ett magasinrom i 3. etasje. Enda et nytt magasinrom vil stå ferdig i 2. etasje i løpet av 2018, og på sikt vil også 4. etasje bli satt i stand til magasin. I 1. etasje vil det bli etablert et visningsmagasin for store industrigjenstander som er tilknyttet Haldens og Tistedalens industrihistorie. For museet er dette relevant og fornuftig bruk av bygget og for formidlingen av det svært viktige kulturmiljøet Spinneriet er en del av.

For ordens skyld må det presiseres at alle Vognalliansens biler, utenom tre, er i privat eie og ingen av bilene er en del av museets samlinger. Museet har aldri hatt det administrative eller det økonomiske ansvaret for disse bilene, men har gitt foreningen gratis garasje og verkstedsplass i over 20 år. Det er mange som har vært misunnelige på ordningen Vognalliansen har hatt i alle disse årene. Dette er ikke en forsvarlig bruk av statlige midler. Men, dette betyr ikke at ikke museet ser den kulturhistoriske verdien av arbeidet som Vognalliansen gjør. De er en fantastisk gjeng som innehar stor kunnskap om både lokalhistorie og automobilhistorie. Museet har stor respekt for foreningens virksomhet og fortsetter gjerne å samarbeide med dem. Dersom Vognalliansen ønsker å overdra bilene som har tilknytning til Haldens historie til museet, så vil vi behandle en slik forespørsel på samme måte som vi gjør med alle andre gavetilbud museet får.

Vi håper at alle gode krefter nå vil bistå Vognalliansen i å finne nye lokaler slik at foreningen kan videreføre sin virksomhet.

Kommentarer til denne saken