Nei til å dele ut fylkets aksjer i Østfold Energi til kommunene

Thor Edquist vil ikke dele ut fylkets aksjer i Østfold Energi til kommunene.

Thor Edquist vil ikke dele ut fylkets aksjer i Østfold Energi til kommunene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORDEierskapet til Østfold fylkes aksjer i Østfold Energi har vært et stort tema i fylket vårt en stund. Mange parti- og fylkeslag har vedtatt at aksjene og dermed de 35 mill som er fylkets estimerte del av ØEs overskudd, skal fordeles etter folketall til kommunene.

Men er det lurt? I Halden mener de fleste politikerne nei. Dette er svært korttenkt og taperne kan ble den delen av befolkningen som behøver midlene mest, og det er ungdommen.

Hvis vi ser på det rent økonomiske først, så tilsvarer 35 mill ca kr. 125,- pr innbygger i Østfold.

Men vi kan ikke forvente at de andre to fylkene vil dele med oss, hvis vi ikke vil dele med dem. Og taperen her er utvilsomt Østfold.

For Akershus tar med seg 150 millioner i utbytte og Buskerud fylkes A-aksjer bidrar med ca 55 mill. Totalsummen for Viken er da på ca 240 millioner, et ikke ubetydelig beløp selv for regionen Viken.

Til sammen gir dette alle innbyggerne i Viken ca kr. 212,- til prosjekter innen næringsutvikling, kultur, skoleformål o.l. over hele regionen. Men mange i Østfold kjemper altså for heller å beholde de 125,- vi har i dag. Forstå det den som kan.

Hvis vi ser i det større bildet så er det over flere år jobbet frem en stor skolesatsing i Østfold. En høyst nødvendig sådan, fordi Østfold fortsatt ligger nær bunnen i Norge når det gjelder skoleresultater.

Man kan sikkert være politisk mistroisk mot en fylkesordfører fra et annet parti, men når både Anette Solli (H) i Akershus og Ole Haabeth (Ap) sier det samme, ja, da bør lokalpolitikere i hvert fall lytte. Det har rett og slett med tillit å gjøre.

Og når de sier at de må lage nye økonomiplaner og gå igjennom de investeringene som er vedtatt i fylkene, ja, så er det våre unge og håpefulle som blir rammet.

I Halden er dette høyst reelt, da fylket allerede nå kommer med foreslåtte reduseringer av utbygging/leie i forbindelse med samling av to videregående skoler til en. Noe som vil ramme ungdom også fra Aremark.

Det er nok med noen få unge som faller ut av skoleløpet som følge av et redusert tilbud, ja, så har vi tapt de kronene den enkelte kommunen gjennom å få sin del av fykets aksjer har klart å karre til seg. Minst.

Jeg vil avslutte med å gjenta det Kåre Willoch sa om klimaendringene: «Hvis det er mulighet for at klimaendringene er menneskeskapte, tar du da sjansen på å ikke gjøre noe?» og omgjøre den uttalelsen til min egen som en oppfordring til parti- og fylkeslag over hele fylket:

«Hvis det finnes en mulighet for at skoleungdom på VGS i Østfold blir rammet av at kommunene overtar Østfold fylkes aksjer i Østfold Energi, tar du da sjansen på å gå for det?».

Jeg har spurt flere fylkeslag på facebook om de kan garantere at utdelingen av aksjene ikke vil ramme den skolesatsingen på VGS i Østfold som det har tatt flere år å få vedtatt,  om de kan garantere 100% at fremtidig skoletilbud ikke blir rammet. Ingen har svart.

Men hvis man ikke kan svare 100% JA på det spørsmålet, ja, så er det et meget korttenkt og uansvarlig vedtak man har vært med på å fatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags