– Ved innføring av Viken ser vi også at Halden fort kan komme til å lide samme skjebne som Aremark

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Stig Aarbu fra Aremark Arbeiderparti og Kirsti Brække Myrli fra Halden Arbeiderparti skriver her om anstrengt kommuneøkonomi og tvangssammenslåing. De deltar på landsmøtet til Arbeiderpartiet.

DEL

MeningerHer er innlegget:

I helgen har Arbeiderpartiet avhold sitt landsmøte. I denne anledning benyttet vi som politikere i Aremark og Halden og ta opp den anstrengte kommuneøkonomien.

Det er i kommunene, vi lever våre liv. Det er der vi sammen skaper livskvalitet og trivsel. Der skaper vi bedre fellesskapsløsninger - sammen.

I kommunene vil vi blant annet ha full barnehagedekning og en enda bedre skole og en trygg og verdig eldreomsorg.

For at vi skal kunne oppnå dette, så må vi også ha en god og forutsigbar økonomi.

Dagens regjering skryter av at kommune økonomien aldri har vært bedre enn den er nå.

Sannheten er at de aller fleste kommuner landet rundt, får stadig mindre å rutte med samtidig som oppgavene øker - men dette snakker regjeringen ikke så mye om.

Regjeringens sammenslåing og sentralisering skjer på svært mange områder. Noen basert på såkalt «frivillighet» og noen ved tvang.

Viken er et skrekkens eksempel på tvang der folk i hovedsak ikke klarer å se noen fordelen med denne Monsterregionen.

Den såkalte «frivilligheten» som regjeringen har lagt opp til ved sammenslåing og sentralisering viser seg i praksis egentlig også er en form for tvang.

Årsaken ligger blant annet i regjeringens inntektssystem.

Aremark og Haldens økonomiske utfordringer er ulike. Utgangspunktet for beregning av rammetilskudd og inntektsutjevning beregnes som kjent, med en sats pr. innbygger i kommunen.

Det koster ofte mer pr. bruker av tjenestene i små kommuner, som Aremark, enn i de store.

Investeringene er like store, men med færre hoder å fordele kostnadene på.

Aremark kommune sin økonomiske overføring de siste årene har vært lavere enn lønns og prisvekst, noe som dermed betyr et reelt økonomisk kutt.

Derfor slår dagens system veldig dårlig ut for små kommuner med få innbyggere.

En helt bevist handling, for å tvinge de små til å slå seg sammen ved å kvele kommuneøkonomien.

Aremark kommune sliter med fraflytting, sentralisering og en stadig eldre befolkning. Flere unge velger å flytte ut av kommunen. Det blir rett og slett færre innbyggere i yrkesaktiv alder, som igjen fører til et lavere tilskudd fra staten og skatteinntekter. Dette er konsekvenser av Høyre politikk.

Halden er definert som en lavinntekt kommune basert på lavere gjennomsnittlige inntekter og får derfor lavere økonomiske overføringer enn snittet tilsier.

Ved innføring av Viken ser vi også at Halden fort kan komme til å lide samme skjebne som Aremark. Nemlig å bli en «liten utkant kommune» der regjeringens sentralisering har, grovt tatt for seg».  For hvem vil vel bo i kommuner uten arbeidsplasser og tjenester alle trenger?

Kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. 

Ansvaret for stram kommuneøkonomi ligger hos regjeringen og flertallet på Stortinget. Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle fram ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting ikke spiller på lag. 

Arbeiderpartiet mener kommunene må settes bedre i stand til å prioritere viktige velferdsområder som barnmehage, skole, helsetjenester og eldreomrsorg med en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi. Dette vil sikre gode og likeverdige tjenestetilbud over hele landet. 

Derfor la Arbeiderpartiet totalt 3,5 milliarder kroner mer på kommunene og fylkeskommunene i sitt budsjettforslag for 2019 enn regjeringen sitt.

Det trengs politikk og politisk styring som motkraft til sentraliseringen.

Her skal Arbeiderpartiet stå i første rekke fordi vi som parti mener at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre.

Dette vil sikre både Aremark og Halden en bedre fremtiden enn den utviklingen vi ser nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags