- Ingen tar høyde for polygamiets mulighet, skriver sogneprest Jan Boye Lystad når han begrunner sitt valg om å ikke ville vie likekjønnede par. Jeg respekterer fullt at Lystad ikke vil ta i bruk den nye ekteskapsliturgien. Kirken har akseptert to syn i denne saken. At en kan være enige om å være uenige er en grunnleggende bra ting, selv om min bønn er at kirken med tid og stunder kan samles om ett syn.

Jeg tilhører den andre delen i Den norske kirke som ikke ser Jesu liv og lære som noe hinder for at homofile kan gifte seg i kirken, snarere tvert om. Alt er love som Isak og Even i tv-serien SKAM! har lært oss. Mitt ståsted er ganske sikkert farget av at jeg selv er homofil. For meg er det uproblematisk at det er prester som ikke vil vie likekjønnede par, så lenge kirken er garantist for at det vil være prester som vil. Når sant skal sies er vel heller mitt primære problem å finne en mann å inngå ekteskap med.

Lystad har sikkert rett i at ingen tar høyde for polygamiets mulighet. Grunnen til det er vel at folk flest har tatt inn over seg polygamiets sannsynlighet. Er det noen i vår by som innerst inne tror at flerkoneri vil være normen i villaene på Brekkerød, rekkehusene på Låby og leilighetene på Busterud i år 2050? I år 2100? I år 2200?

Som medlem i Den norske kirke har jeg ikke noe problem med å forstå og akseptere et kristent verdivalg som er ulikt mitt eget. Men som samfunnsøkonom og borger i et moderne opplyst samfunn kan jeg verken forstå eller akseptere Lystads resonnement om likekjønnede vigsler som den første dominobrikke på vei til monogamiets fall. Det henger ikke på grep. Det er ikke verdirasjonelt.

Mitt fag er ikke bibelvers og liturgi. Som økonom kan jeg teori og metode for å sette meg inn i enkeltmennesker og gruppers verdier, preferanser og målsetninger og på bakgrunn av det drøfte handlingsalternativer og utfallenes sannsynlighet, konsekvens og risiko.

Det har ikke blitt flere homofile individer som konsekvens av at samfunnet og kirken har økt sin aksept for homofili. Det har bare blitt en større andel av oss homofile som lever et godt liv.

Jeg kan ikke begripe at det utfallet skal være noen form for trussel for ekteskapet mellom én mann og én kvinne. Mitt inntrykk er snarere tvert om: At det monogame ekteskapets legitimitet som samlivsform er styrket ved å la det omfatte likekjønnede par også. Rett og slett fordi rettferdighet er den viktigste moralske rettesnoren i oss.

Jeg kan ikke begripe at det utfallet skal være noen form for trussel for ekteskapet mellom én mann og én kvinne.

Bjørn Hødal

Derfor vil jeg også påstå at den nye kjønnsnøytrale liturgien styrker det monogame ekteskapet for fremtiden, mer enn hva bortfallet av et klassisk bibelsyn vil undergrave det. Gitt at vårt mål er å hegne om det monogame samliv i ekteskapelige rammer.

Det er en mulighet for at en liten minoritet av polyamorøse med ønske om ekteskap en dag vil banke på kirkens dør. Vår kirkes lærdom etter homofilidebattene bør være å møte våre medmennesker med åpenhet, respekt og klokskap. Samt be om tid til å drøfte spørsmålene skikkelig. Det handler om mennesker, og mennesker er ikke dominobrikker.

Setter vi som kirke kjærligheten til den neste høyere enn frykten for det neste, ja så tror jeg ikke vi har så mye å frykte i det hele tatt. Jeg har i alle fall nok med å finne én mann å gifte meg med, skulle jeg måtte finne flere tror jeg rett og slett at jeg hadde gitt opp med det samme.