Vannkraft er vårt arvesølv

(Arkivbilde)

(Arkivbilde)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

FRITT ORD Vannkraft, vårt arvesølv er en evigvarende energiressurs. Konsesjonslover ga nasjonal kontroll over vannkrafta. Offentlig eierskap med industrifremmende billig kraft gjorde Norge til en industrinasjon. I tillegg har vi som bor i kalde nord hatt glede av lave strømpriser.

Regjeringa vil innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Statnett og NVE foreslås avviklet. ACER skal danne et felles europeisk nett for gass og strøm. Formålet er å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm. Nasjonale hensyn settes til side. Acer får reell håndhevings- og vedtaksmyndighet over norsk energisektor. Norge får ikke stemmerett i Acer.

I sitt høringssvar er LO skeptisk til at den nasjonale kontrollen over energi-forsyningen reduseres på grunn av overføring av strategi- og beslutnings-myndighet til EU og Acer. 

Planer for omstilling i gammel og ny norsk industri, det grønne skiftet, bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser. Det er grunn til å frykte at Norge vil får en europeisk strømpris og dermed mister vi vår viktigste konkurransefordel.

Utenlandske, markedsbestemte kraftpriser kan øke strømpriser i Norge fra 10-40 øre per KWh. Det vil kunne stanse store investeringer i den kraftkrevende industrien og sette tusenvis av arbeidsplasser i fare. Det kan bety en katastrofe for norsk prosessindustri og Østfolds mange arbeidsplasser. Selv 5 øre i økte strømpriser vil, ifølge hovedtillitsvalgt i Saugbrugs, Paul Kristiansen, medføre at de får store vansker med å overleve.

Faren er stor for at nettleien vil øke i årene som kommer for å finansiere den planlagte økte eksporten til Europa. Strømutgifter for norske forbrukere vil fyke i været. Vi kan få tyske eller britiske strømpriser som er det dobbelte sammenlignet med dagens kraftpris i Norge. 

Rødt Halden ser at flere forbund i LO og kommuner og fylkeskommuner tar til orde for å avvise innføringen ACER. I Halden kan Saugbrugs få store problemer med det nye engergiregime til EU. Vi håper politikerne i Halden støtter opp om en av hjørnestensbedriftene i kommunen og samler seg om å be regjeringen si nei til ACER.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken