Vannkraft er vårt arvesølv

(Arkivbilde)

(Arkivbilde)

Av
DEL

FRITT ORDVannkraft, vårt arvesølv er en evigvarende energiressurs. Konsesjonslover ga nasjonal kontroll over vannkrafta. Offentlig eierskap med industrifremmende billig kraft gjorde Norge til en industrinasjon. I tillegg har vi som bor i kalde nord hatt glede av lave strømpriser.

Regjeringa vil innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Statnett og NVE foreslås avviklet. ACER skal danne et felles europeisk nett for gass og strøm. Formålet er å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm. Nasjonale hensyn settes til side. Acer får reell håndhevings- og vedtaksmyndighet over norsk energisektor. Norge får ikke stemmerett i Acer.

I sitt høringssvar er LO skeptisk til at den nasjonale kontrollen over energi-forsyningen reduseres på grunn av overføring av strategi- og beslutnings-myndighet til EU og Acer. 

Planer for omstilling i gammel og ny norsk industri, det grønne skiftet, bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser. Det er grunn til å frykte at Norge vil får en europeisk strømpris og dermed mister vi vår viktigste konkurransefordel.

Utenlandske, markedsbestemte kraftpriser kan øke strømpriser i Norge fra 10-40 øre per KWh. Det vil kunne stanse store investeringer i den kraftkrevende industrien og sette tusenvis av arbeidsplasser i fare. Det kan bety en katastrofe for norsk prosessindustri og Østfolds mange arbeidsplasser. Selv 5 øre i økte strømpriser vil, ifølge hovedtillitsvalgt i Saugbrugs, Paul Kristiansen, medføre at de får store vansker med å overleve.

Faren er stor for at nettleien vil øke i årene som kommer for å finansiere den planlagte økte eksporten til Europa. Strømutgifter for norske forbrukere vil fyke i været. Vi kan få tyske eller britiske strømpriser som er det dobbelte sammenlignet med dagens kraftpris i Norge. 

Rødt Halden ser at flere forbund i LO og kommuner og fylkeskommuner tar til orde for å avvise innføringen ACER. I Halden kan Saugbrugs få store problemer med det nye engergiregime til EU. Vi håper politikerne i Halden støtter opp om en av hjørnestensbedriftene i kommunen og samler seg om å be regjeringen si nei til ACER.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags