Nei til vindturbiner

Av

På det store møtet om vindkraft i Rakkestad 19.august var MDG godt representert. Ingen andre Halden-politikere var der, men det gleder oss å se at Sp deler vår skepsis til forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft. Der pekes området fra Halden til Rakkestad ut som godt egnet.

DEL

MeningerGrensen for området ligger bare 1–2 km fra boligområdene på Brekkerød, Stenrød, Bratner og Asakåsen. Høiås og Rokkefjella ligger godt innenfor. NVE sier at det her er gode vindforhold og et lavere konfliktnivå enn i store deler av landet, og at det derfor er ett av de mest egnede stedene for ny vindkraftutbygging iNorge.

Det er ikke godt å vite om konklusjonen om lavere konfliktnivå kommer av at vi ikke har gått i protesttog mot Viken-konstruksjonen som regjeringspartiene har overkjørt oss med. I alle fall er det nå på tide å si skikkelig fra om at ødeleggelse av turområdene våre vil vi ikke ha noe av. Det dreier seg om rekreasjonsområdene til flere tusen mennesker, jakt-, fiske-, bær- og sopp-områder for svært mange og treningsområdet til en av verdens beste O-klubber. Kommunestyret må si fra så tydelig som mulig, og det må skje før valget, siden fristen er 1. oktober. Helst bør alle partier være enige.

Bilder fra vindturbin-områder som er bygd ut allerede, viser grove ødeleggelser. Brede veier skjærer gjennom koller og danner høye fyllinger over dalsøkk. Det sprenges platåer på en halv fotballbanes størrelse for hvert tårn. Skog raseres og gamle stier blir ubrukelige. Turbinene blir stadig større for å fange mer vind. Nå prosjekteres det med 250 meters høyde, men planer om enda større foreligger. Turbinene dreper mer fugl jo større de blir, fordi farten på vingespissene øker. På Smøla var det 30 havørnpar. Nå er de fleste drept, det er to par igjen. Medisinske erfaringer viser at mennesker i Danmark og Tyskland blir syke av den lavfrekvente lyden. Lyden blir kraftigere jo større vindturbinen er. Selv lyd som har lavere frekvens enn menneskeøret oppfatter, gir skader. At Tyskland nå setter 2 km som minsteavstand mellom bebyggelse og turbiner på 200 m, mens Norge fortsatt tillater en avstand på 800 m, sier sitt om norske regler. Med tyske regler er det ikke plass til turbiner noe sted i Østfold.

Utbyggingsselskapet Zephyr, som er eid 50 % av Østfold fylkeskommune, vil gjerne bygge ut her hososs. Selskapet markedsfører planene som «Kortreist vindkraft til Østfold-samfunnet». I virkeligheten gjelder det langreist vindkraft til Tyskland. Vi har nemlig nok kraft i Norge, og eksporterer ganske mye selv uten vindkrafta. Potensialet for økt produksjon og eksport er stort ved oppgradering av vannkraftanlegg, energisparing, varmepumper og solenergi. Selv etter at fossil energi er utfaset, kan vi greie oss uten vindkraft, så sant vi er villige til å ta i bruk ny teknologi. Hvis vi ønsker å produsere vindkraft for eksport, vil det være lurt å gjøre det fra havvind nær Ekofisk- feltet med kabel til Tyskland. Equinor er i gang med slike prosjekter, i Skottland, ved Tenerife og ved New York.

Om 10 år er flytende havvind konkurransedyktig på pris, fast havvind er det allerede i Tyskland. Norsk industri med oljerigg-kompetanse kan få en ny gullalder. Det er likevel greit å vite at selv storutbygging på 20 TWH vindkraft i Norge, slik NVE ønsker, bare kan bidra med en tusendel av kraftbehovet i EU. Norge som Europas batteri er derfor en stor bløff. Vi håper det snart blir slutt på feilinformasjon om behovet for vindturbiner i norsk natur. Det er ikke bare klimakrise. Naturkrisa på jorda er like alvorlig. Biologisk mangfold forsvinner i rekordfart, og matproduksjon trues. Vi håper at kommunestyret i Halden er enig med oss i at vår natur, med stillhet, mangfold og opplevelser, vil vi ikke ødelegge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags