Aremark trenger en ordfører med engasjement og gjennomføringsevne!

KLAR TALE: – Politikere skal styre politiske prosesser og være delaktig i mulig næring og bosettingsutvikling i kommunen, men det er lite som tyder på at det har vært behov for en full ordførerstilling de siste årene, skriver Alf Ulven fra Aremark Høyre.

KLAR TALE: – Politikere skal styre politiske prosesser og være delaktig i mulig næring og bosettingsutvikling i kommunen, men det er lite som tyder på at det har vært behov for en full ordførerstilling de siste årene, skriver Alf Ulven fra Aremark Høyre. Foto:

Av
DEL

MeningerSkal vi bevare Aremark som egen kommune, som et trygt og godt lokalsamfunn i mange år fremover, trenger vi nye ideer og bedre løsninger. Vi trenger politikere som har evnen til å gjennomføre. Kommunevalget i Aremark handler om nettopp dette.

Et spørsmål som jeg har fått mye i valgkampen, er om ikke Aremark trenger en ordfører med full ordførerlønn? Jeg har også blitt spurt om ikke det vil være et nederlag for Aremark om vi ikke tar oss råd til å godtgjøre ordførerstillingen slik vi gjør i dag.

Svaret mitt på dette er veldig enkelt: - Nei, vi trenger ikke en heltidsansatt ordfører med full ordførerlønn i Aremark. Det vi trenger, er en ordfører som har høyt engasjement og evnen til å få fart på Aremark.

Det er administrasjonen som skal drive Aremark kommune, og vi politikere skal ikke drive daglig virke i kommunen, men styre politiske prosesser og være delaktig i mulig næring og bosettingsutvikling i kommunen. Kommuneloven begrenser klart og tydelig hvor mye en ordfører skal blande seg inn i driften av kommunen. I Aremark med 1350 innbyggere, næringsliv i primærnæring og noen bedrifter er det begrenset hva som skal fylle en arbeidsdag.

Når vi nå har fått på plass en ny rådmann som med sin erfaring skal drive kommunen, vil det være begrensede arbeidsoppgaver igjen å fylle dagen med.

I dag godtgjør vi ordføreren i overkant av 760.000 kroner i året. På toppen av denne lønna kommer sosiale kostnader som arbeidsgiveravgift, pensjonsordning m.m. Vi snakker nok fort om en total kostnad for Aremark på over 1 million kroner i året. Til sammenlikning er gjennomsnittsinntekten til Aremarks 1044 skatteytere om lag 277.154 kroner, hentet fra likningstallene i 2017.

Det betyr at hver skatteyter i Aremark betaler rundt 960 kroner i året i skatt bare for å betale for ordføreren. Tilsvarende tall for Halden er rundt 60 kroner i året.

Jeg ser at mine politiske motstandere gjør dette til en sak om at vi har mange uløste oppgaver, og at vi derfor trenger en ordfører i full stilling. De fleste av disse oppgavene har ordfører ikke anledning til å utføre i henhold til kommuneloven. Det er lite som tyder på at det har vært behov for en full stilling de siste årene, og det er i alle fall lite som tyder på at man trenger en godtgjørelse for denne stillingen som er over dobbelt så høy, ja, nesten tre ganger så høy som gjennomsnittsinntekten i kommunen.

Mitt poeng er at dette ikke er bærekraftig dersom vi skal bestå som egen kommune.

Jeg ønsker at Aremark skal bestå som egen kommune, som et sterkt og godt lokalsamfunn i mange år fremover. Da må vi være smartere enn vi er i dag, vi må finne fleksible løsninger og huske at det viktigste vi gjør, er å tilby tjenester til våre innbyggere av høy kvalitet, ikke avlønne politikere. Politikerne må også bære sin del av innsparingene.

Vi må snu utviklingen slik at Aremark er en kommune som flere ønsker å flytte til og færre ønsker å flytte fra. Da må vi bli en JA-kommune hvor det skapes arbeidsplasser, og hvor politikerne tilrettelegger for nye boligtomter.

Det som er viktig for Aremark fremover, er gjennomføringsevnen til politikerne våre. Vi har stått stille for lenge, nå er det på tide at vi får fart på Aremark!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags