Gå til sidens hovedinnhold

Nye toner i historiedebatten

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

15. november hadde jeg innlegg i HA der jeg beklaget at Vognalliansen som i 23 år har opprettholdt et levende museum med gamle bilklenodier i Spinneriet – nå sparkes ut av direktørene i Østfold-museene og Halden historiske Samlinger.

Innlegget het «Sentralisert historie» skrevet i høflige former og i saklig lokalhistorisk sammenheng uten navns nevnelse.

Les Trond Holms innlegg her!

20. november svarte direktør Lillian Nyborg i HA. Her er det slutt på høflige former, og hun drar til med omtrentlige kostnadsoverslag i mange hundremillionersklassen, og om mine løgner, spydighet, forakt og trakassering. Hun bør lese mitt innlegg en gang til!

Les Lillian Nyborgs svar!

Det er underlig at en direktør på fylkesnivå slår til mot et sivilt ønskemål på denne måten, og dessuten allierer seg med et «vi» som må antyde hennes ledelse, dvs. styret i Østfoldmuseene. Det er vanskelig å tro at de godtar organisering som legger ned aktiviteter.

Men dermed har hun også gitt meg anledning til en reell beskrivelse; nemlig uklok agenda og uklok bruk av ord – og tvilsom forståelse av sin posisjon i et samfunn hvor mange har kunnskaper og følelser for historie. Hun skal ikke avfeie ønske om opprettholdelse av Vognalliansen med at «følerier rundt avgjørelser kommenterer vi ikke».

«Museenes samfunnsrolle er mer omfattende enn Holm tilsynelatende forstår», skriver Lilian Nyborg. Gjerne for meg; hun prosederer det selvfølgelige, at «museer skal være tilgjengelige for alle og være relevante og aktuelle samfunnsinstitusjoner som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt».

Og med denne lærdom, biter hun seg selv i halen når hun sparker ut en samfunnsinstitusjon med nettopp skapende innsikt som Vognalliansen.

Én ting gir jeg henne rett i; at jeg var upresis i kostnadsangivelser og hvem som spanderte hva da Østfoldmuseene overtok Spinneriet fra Halden kommune.

Lillian Nyborg er ansatt rett og slett. Hun og direktør-kollegaen og åpenbart helt nødvendige medhjelpere er tiltenkt kontorer i Fayegården som Halden kommune har kjøpt for dette formål (16 mill. kroner) og dessuten skal betale innredningen av (14 mill. kroner), samt driftsmidler.

Fayegården skal også inneholde Halden historiske Samlinger som neppe vil gi inntekter (forklart i HA 15. nov). Jeg vet ikke om kontorplass i Fayegården er endelig avgjort; kanskje kommunen bør finne et rimeligere krypinn for direktørene.

Uansett bør Lillian Nyborg stikke fingeren i Haldens historiske jord og vise ydmykhet og samarbeid i forhold til haldensernes aktiviteter i hennes fagområde, for eksempel det levende museum Vognalliansen. Og vite at ønsket og behovet for å fortsette i Spinneriet som er både rimelig og berikende for Halden – består.

Nei, jeg vil ikke fortsette en debatt med Lillian Nyborg og ber i stedet Østfoldmuseenes direktør og styre ta en runde med henne om en jobb med posisjon i et lokalsamfunn, hvor mange innbyggere inklusive Holm, har både kunnskaper, ønsker og syn på samfunnsforhold. Hun skal ikke avfeie noe som helst, men søke gode løsninger.

For ordens skyld vil jeg påpeke at jeg ser nytten i en samlet organisering som Østfoldmuseene er, og at dette har potensial langt utover lagerplasser. Jeg ser også faren i ledelser som kanskje ikke er så skolert på nettopp dette.

Kommentarer til denne saken