Nedlagt røntgenavdeling, dyr sentralisering

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerKalnes og Helse Sørøst fjerner røntgenavdelingen i Halden sykehus til tross for at de må vite at det blir dyrt og øker helseforetakets enorme underskudd. De påstår at det lønner seg å legge ned to stillinger, en radiograf som knipser bildene og en sekretær.

For det første forsvinner vel ikke de to ut av systemet, men opprettholder lønnskostnadene et annet sted. I så fall ingen innsparing. Får de pensjon eller sparken?   

For det andre skal Kalnes betale pasientenes reiser Halden-Kalnes. Det koster meget mer enn to ansatte. Taxi Halden-Kalnes dagtid koster 650-700 kroner, nattetid 850-900 kroner; meget mer om de transporteres opptil 60-70 km fra Aremark eller Idd. Og de skal hjem igjen til samme pris, skjønt noen kan sendes hjem flokkevis i sjeldne busser. Privatbil skal også betales. Ja, jeg vet det er verre i Finnmark og Afrika.

Bruk gangetabellen og finn at bare noen få pasienter i døgnet koster mer enn de to stillingene. Men det er tusenvis av polikliniske pasienter per år med hodeskader, lungebetennelser, mistanke om brukne armer og ben eller akutte magesmerter etc. som behøver røntgenundersøkelser.

For det tredje og det verste viser helseforetaket ringeakt for 30.000 mennesker i Halden-samfunnet, og demonstrerer mangel på normal hjelpsomhet.

Det er på tide at direktør Just Ebbesen på Kalnes og leder for RHF Sørøst selv kommer fram i dagens lys og redegjør for sine holdninger til Haldens befolkning som pasienter, og til regnskapet som noen på Kalnes påstår går ut med gevinst når røntgenavdelingen legges ned.

Skjønt i sykehusenes konsernmodell har verken kommuner eller fylker mandat til å påvirke deres agenda: Derfor må folk og samfunn henvende seg direkte til helseministeren som er formell eneeier av alle offentlige sykehus.

Dette er enda et utslag av sentraliseringsmanien som rir landet for tiden.

Ledere i Halden-politikken må gå meget tydeligere ut og kreve svar og røntgen tilbake. Regnskapet må kreves gjennomgått av utenforstående revisor, ikke av foretakets eget konsulentfirma som har 800 ansatte og 2 milliarder i årsomsetning (2 år siden;)   -   se heller hva som kan plukkes ned der.

På Kalnes har noen sagt at det er kort vei Halden–Kalnes uten å nevne at den er mer enn dobbelt så lang som veien til Fredrikstad og Moss som begge har røntgenavdelinger.

Så er det slik: Om kort tid skal kommunene ta imot sykehuspasienter i større antall. Det gjelder de som kommer inn under samhandlings-reformen som er godt i gang, samt den nye ordning med øyeblikkelig hjelp for pasienter som er  ”for friske til å legges inn i høyteknologisk sykehus, men for dårlige til å behandles i hjemmet”,  hvorav de fleste er eldre og gamle. Når disse kobles til økende eldrebølge, blir det behov for et større antall sykehussenger i kommunene. Det er lokalsykehusene som gjenoppstår!  Greit nok under betegnelsen helsehus.

Og dette krever fagfolk og relevant teknisk utstyr med bl.a. en liten røntgenavdeling. Derfor er det også illvillig når Kalnes og Helse Sørøst legger ned noe som Halden kommune selv snart må bygge opp igjen. Jeg vil tro at dette er enkel logikk også for helseministeren.

Artikkeltags