I sommerferien hadde Per Kristian Dahl et godt innlegg i HA om dobbeltsporet jernbane gjennom Halden. Han mener den bør gå fra Berg over Svinesund til Sverige og at det gamle enkeltsporet fra Berg til sentrum bør ligge og brukes som før.

Da får Halden både i poser og sekk.

  1. Slipper svære godstog hver time året rundt over hustakene på sydsiden.
  2. Eksisterende enkeltspor Berg-Halden sentrum blir en forlengelse av Intercity-toget Oslo-Østfold.
  3. Beholde det gamle sporet fra Halden sentrum og Halden havn til Kornsjø og Dalsland i Sverige for transport av gods, tømmer og turister.
  4. Båndlegging for utbygging i Halden sentrum kan oppheves, og en sentrumplan kan fullføres.

Svinesundprosjektet støttes av ny svensk utredning som sier det vil bidra til utviklingen i Bohuslãn. Kostnadene med å beholde enkeltsporet er ikke mer enn til vedlikehold og pensing som må gjøres uansett.

Alskens andre utredninger kan avbestilles.

Nå er ferien over, og Haldens politikere må ta seg sammen og på befolkningens vegne gi en klar felles uttalelse til Bane Nor om hvor toget skal gå.

De har ikke oppfattet at Jernbaneverket/Bane Nor også er i villrede om sporet gjennom Halden og savner en enhetlig og klar uttalelse fra Halden. Haldens ene større parti er utydelig, antagelig fordi deres regjering kanskje kan mene noe annet, og det andre større parti er mest opptatt av motpolitikk.

For øvrig har Senterpartiet årsmøteresolusjon på å arbeide for dobbeltspor over Svinesund.

Til slutt noen realiteter: Det bygges dobbeltspor både fra Skien og Lillehammer til Oslo. De stopper ikke der; de skal videre med gods, det meste gjennom Østfold til kontinentet, og da er traséen over Svinesund den korteste og rimeligste.

Mange norske beslutninger foretas i en stemningsbølge; også dét legger an til at dobbeltsporet kan komme når som helst, ikke om 30-40 år som noen behager å tro.

Det er alternative idéer om å legge dobbeltsporet fra Skjeberg, tvers over Halden kommune med stasjon på Brødløs og derfra til gamle sporet i Tistedal.

Det vil bli rådyrt for Norge og tjener ikke Halden.

Alternativet, å legge dobbeltsporet langs det gamle enkeltsporet Halden-Kornsjø-Mellerud-Gøteborg, er 40 kilometer lengre enn Svinesund-alternativet og vil medføre for mye kjørt tog tilsvarende mer enn åtte ganger jorda rundt per år.