Tormod Ausland er ute med sine nålestikk, og den vanlige personhetsen igjen!

Joda, de fleste kjenner igjen Auslands trang til å forsvare sine meningsfeller, og forteller oss andre hvor fantastisk posisjonen nå med "fast" hånd får kommunen på fote igjen.

Hvis så var tilfelle, så burde jo alle forstå det, uten Auslands hjelp?

Samtidig forsømmer han ingen anledning til å drive med skittkasting og eselspark til mennesker som han helt klart har et horn i siden til! Alle er klar over hvem han mener, og jeg her en mistanke om at dette dreier seg om personlig nag til disse personene. Derfor bruker han pressen til å sverte dem så mye han kan.

Dette sier mer om T. Ausland enn de personene han vil til livs!

Når det gjelder den "faste hånden" til posisjonen, så benyttes den til å gjøre livet så vanskelig som mulig for oss som er gamle, og for ikke å snakke om syke som er avhengig av kyndig pleie! Mange blir sendt hjem fra både sykehjem og sykehus selv om de bor alene. Riktignok med løfter om besøk av hjemmesykepleier flere ganger daglig.

Men alle timene de må tilbringe alene da? Hvem skal fylle dem? Min gamle bestemor var en klok dame, og hun sa det slik: «Ja, å love er ærlig, men å holde det er besværlig»!

Kjenner Ausland til en sykepleier med «god tid»? Nei, for også der sparer kommunen inn på harde livet. Det er utrolig at de ikke har noe annet svar enn at de må rette opp «gamle synder» fra AP! Jeg husker, i motsetning til Ausland, at da (som han ynder å kalle det) det «gamle Ap» hadde makten, ble det fokusert på helse, og at gamle hadde det bra langt mer enn det som blir gjort i dag. Det ble også bygget både sykehjem og skoler i den tiden.

«Det nye Arbeiderpartiet» skal jeg ikke si så mye om. Heller ikke om «fornyelsen», men det er mulig de vil falle mer i Auslands smak (det er jo heller ikke kommunevalg i år).

For øvrig må jeg minne herr Ausland på, at hver krone som før ble brukt av posisjonen, gikk til dem som trengte dem. Hva med de skolene som måtte renses for muggsopp og råte? Skulle barna bli skadelidende for det? Nei. Ausland er ikke alltid den som vet best!