Posisjonen vil ut av ROBEK så fort som mulig. Det er mange grunner til det. Ordføreren presiserer at «vi vil gi våre innbyggere bedre tjenester, men basert på en bærekraftig økonomisk utvikling. For vi vet at vi står overfor enorme økonomiske utfordringer fordi regnestykket mindre oljepenger og en eldrebølge som starter NÅ rett og slett ikke går i hop».

Svein H. Pedersen skriver i HA 11/4: Vi må ut av ROBEK nå! Og begrunner det med Norges åpne økonomi og avhengighet av stabile globale forhold, samt det økonomise lavtrykket som har oppstått mellom USA og Kina, med fiscal toll på aluminium og jern innført av USA. Dette kan bety lavere inntekter for Norge og overføringer fra staten til kommunene kan bli redusert. Dertil kan ifl. Norges Bank renten forventes å øke fra kommende høst med ytterligere belastninger på lån. For egen del kan tilføyes at uroen i midtøsten kan bidra til ytterligere usikkerhet.

Fredrik Holm, Gruppeleder i Høyre, skriver i HA 4/4-18 i svar til Linn Laupsa og Kirsti Brække Myrli, begge Ap, at deres ønke om å bruke mer penger i kommunen på bekostning av nedbetalingen av underskuddene vil permanent øke kommunens utgifter når renten stiger og vi ikke får uventede engangsinntekter. Han spør videre; hvordan vil AP øke de faste inntektene for å balansere de økte faste utgiftene? Dertil er løfte gitt at eiendomsskatten skal ned til 2015-nivå i 2019.

Hvis man ser ovenstående i relasjon til øvrige innlegg i HA:

5/4-18 – fra tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Fagforbundet, ser man at «folk er slitne. De omtaler arbeidshverdagen sin som hektisk, tøff og belastende. Det ender med at de ansatte blir syke, og vi ser så langt i år at sykefraværet har økt. Bemanningen er rett og slett for lav til de oppgavene som skal løses. ......kommunen velger å leie inn vikarer med lavere kompetanse ved fravær blant fast ansatte. I verste tilfelle blir stillingen stående ubemannet. De vet også om deltidsansatte og tilkallingsvikarer som jobber overtid uten å få- eller tørre å kreve- overtidsbetalt. Det styres for mye etter budsjett og måltall fremfor innhold og kvalitet» etc.etc.

For øvrige uttalelser må man lese artikkelen i HA 5/4.

9/4-18: «Framgang med bismak?» Av Reidar O. Nordsjø, Sitat: «Det er da jeg undrer meg som en vanlig beboer over kommentarene fra ordføreren min. Han svarer ikke på påstander. I stedet er han opptatt av å fortelle om sin og posisjonens fortreffelighet og alle fremganger.»

11/4-18: Av P.K. Dahl: «Slik bør det kuttes». Dahl skriver blant mye annet: Rådmannen understreker videre at kommunens gjeldssituasjon ved utgangen av året (2018?) vil være på 3002 millioner kroner.»!!!

Her er det all grunn til å hevde at nå bør vi få en klinkende klar og forstålig redegjørelse fra rett hold. Etter alle de forskjellige innlegg vi har sett i HA om situasjonen i kommunen (som nevnt ovenfor) må det være klart at det er behov for klargjøring og en redegjørelse for den virkelige situasjonen. Denne serien av innlegg og utsagn kan ikke bli hengende i luften. Vi forventer oss ganske enkelt en redegjørelse fra politisk hold/rådmannen. Det er ikke skryt og skjønnmaling som forventes, men en klar beskrivelse av situasjonen som den virkelig er og den vedtatte veien fremover.