Den ikke-sosialistiske koalisjonen har nå hatt styringen i Halden i snart seks år, og man har selvsagt i første rekke konsentrert seg om å redusere kostnader/effektivisere driften og sørge for nedbetaling av underskuddene.

Dette er på god vei, og posisjonen og administrasjonen skal ha stor ros for dette som også har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og hos norske myndigheter.

Det store målet er å komme ut av Robek, slik at vi dermed kan bestyre vårt hus selv og komme bort fra den administrasjon vi nå er underlagt fra Fylkesmannen som en følge av at tingene gikk av sporet under den forrige posisjonen/administrasjonen.

Det er etter min mening to forhold som hindrer en enda bedre utvikling for Halden enn vi ser pr. i dag:

1. Halden Arbeiderparti har aldri klart å fordøye de høyst fortjente nederlagene i de to seneste kommunevalgene. Revansjering for enhver pris synes å ha vært i forsetet, og dette har gitt seg utslag i tirader av kritikk mot posisjonen, mens de totalt ignorerer den innsats posisjonen har gjort med å rette opp elendigheten. Nye Ap har ikke benyttet den muligheten de har hatt til å markere seg som troverdige revisorer av Aps feilslåtte politikk, selv om mye tyder på at de nye kostene virkelig ønsket dette ved starten. Men, «oppvaskmøtet» for et par uker siden viser at partiet er viktigere enn politikken, og at man er på god vei tilbake til «Gamle Ap» som vi gjenkjenner så godt.

2. Koalisjonen Høyre, Venstre, Senterpartiet og KrF har hatt hendene på rattet i seks år og styrer rett vei. Men før valget i 2015 oppfordret undertegnede partiene til å samles i et felles program som viser Haldens utvikling de nærmeste årene og hvilke vyer og preferanser man ser for seg når Robek/økonomien igjen tillater investeringer. Dette ønsket ikke partiene å gjøre, og velgerne sitter tydeligvis igjen med «i Halden skjer det ingen ting». Et slikt inntrykk har dessverre fått godt feste og tjener ikke til posisjonens fordel da «det meste er på vent». Her bør vi nå, basert på dagens status, få et slikt program. «Krisehåndteringsfasen» bør nå suppleres med en plan som viser at posisjonen også har konstruktive evner og tanker som nå må deles med velgerne. Lederskap er ikke bare flertallsposisjon. Velgerne forventer kreative løsninger og klare veivalg!

Tiden er nå inne til å ta noen grep. Treet gror ikke uten videre inn i himmelen!