Lars Pedersen Due har rett når han antyder at jeg ikke baserer meg på Aps politikk når jeg kritiserer partiet. Mitt anliggende er ikke hvilken politikk et parti ønsker å føre, men hvordan politikerne arbeider og fremstår når de skal presentere for velgerne sine synspunkter og programmer.

Nye Ap har, muligens i lojalitet til Gamle Ap, aldri klart å vise at de har noe nytt å tilføre og har valgt den helt destruktive linjen; kritikk og atter kritikk og en unnvikende holdning til bakgrunnen for den vanskelige stillingen kommunen befinner seg i.

Man har hevdet, tydeligvis vel vitende om de feiltrinn som Gamle Ap foretok, og som førte til det store fallet, ikke burde bli en belastning for Nye Ap. De var jo ikke delaktige i dette!!!

Det kunne man ha håndtert ved å føre en konsekvent linje overfor Gamle Ap og unngått et  formannsvalg som både var en provokasjon mot velgerne, og en meget tydelig demonstrasjon av manglende forståelse for situasjonen. Avstemningen i formannskapet i sin tid, hvor Ap stemte for å frata rådmannen visse fullmakter, var en så bevisstløs og uforståelig handling at det ble vanskelig å ta Ap alvorlig.

«Oppvaskmøtet» for et par uker siden imponerte heller ikke.

 

Ja, Lars Pedersen Due, dette jeg her beskriver, er ikke politikk, men organisasjon, lederskap, oversikt, konsekvensforståelse og rakrygget holdning til omgivelsene. Det er dette som først og fremst interesserer meg hva angår det politiske liv i Halden.

Jeg er ikke i tvil om at Halden Ap ville kunne styre Halden på en grei måte. Men de må legge om roret og innse at Halden er forandret. Som redaktør Kjøge skriver, befolkningen er av en annen sammensetning, og Ap har neppe en rett av Guds nåde til å styre Halden.

Uten selvinnsikt og vilje til å legge om, synes jeg Halden Ap ligger tynt an.

Les også

Det er to forhold som hindrer en enda bedre utvikling for Halden enn vi ser i dag