Det er nå vi kan velge

Tor Sørbrøden

Tor Sørbrøden

Av
DEL

MeningerI et demokrati er det flere partier som speiler forskjellige meninger i folket. Det er hele grunnlaget for et demokrati.

Utgangspunktet må være at alle vil det beste, men at det kan være forskjellige måter å løse ting på. Å bruke politisk energi for å få den beste løsningen på alle saker burde være selvsagt

Alle prosjekter som er gjennomført i Halden har hatt et politisk flertall bak seg. Men det har ofte vært sterke meningsutvekslinger før vedtak er fattet. Uansett har flertallet ansvaret for resultatet.

Kapasiteten mindre enn behovet

I ettertid kan vi se at satsingen på Bergheim antakelig allerede er for liten til å ta imot dem som trenger å komme dit. At barnevernet har for få ansatte. At privatisering av barnehager har ført til at grådige eiere har forsynt seg av tilskudd som skulle gått til barna. At det står mange på venteliste i eldreomsorgen. At det er for liten grunnbemanning i skolen m.m.m.

Sykehuset på Kalnes var planlagt for lite for å spare penger og klarer ikke å ta hånd om pasientene på beste måte. Kommunen sliter med å gjennomføre samordningsreformen.

Alt dette skyldes at det bevilges for lite i forhold til behovet. Ikke at det er for mange barn, elever, syke eller eldre.

Barn, skole og idrett

For å imøtekomme skolebarn og idrettens behov i Halden skal områdeløft nord realiseres. For noen kan det se ut som om det er viktigere å bygge enn å imøtekomme behovet. Mange fagfolk advarer mot å sentralisere 1 til 10 klasse i ett prosjekt av hensyn til barna. Fagfolk påpeker også at tomta og det som skal bygges er for lite til å gi plass for alt som er planlagt der. Trafikk bildet vil bli komplisert.

Det ser også ut til at Os skole som er vedtatt beholdt i sentrumsplanen skal rives.

Det stilles spørsmål ved flere ting, men det viktigste er at man igjen er i ferd med å bygge altfor lite til å imøtekomme behovet og at kostnadene og byens gjeldsbyrde vil bli historisk høy.

Rådmannen advarer mot store avdrag og høye renter.

Liten eller ingen handlefrihet

Dette vil gå utover all offentlig virksomhet i Halden og begrense satsingen utenfor byen i lang tid.

Antakelig er det tvingende nødvendig også å se på andre løsninger som foreslås. Det foreligger andre måter å løse skole og hallproblemene på. Både billigere og antakelig bedre.

Mange tror det vil være klokt å bruke politisk energi og tid på å lytte til og vurdere alle forslag i denne saken før man sementerer sentrumsutviklingen og økonomien for titalls år framover.

Lykke til!

Tor Sørbrøden

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags