Vi som står bak initiativet til et folkemøte om Torgets fremtid, arkitektkontoret Yolo og ad-hoc-gruppa for gitarskulptur, er svært godt fornøyde med engasjementet som det kommende møtet allerede har utløst.

Vi ser fram til et åpent møte der så mange velfunderte synspunkter i sakens anledning som mulig, framføres.

Vi vil nok en gang minne om at et vesentlig utgangspunkt for folkemøtet på Bryggerhuset er at en utvikling av Torget allerede er nedfelt i Halden kommunes framtidsplaner.

På lørdag grep Ole Kristian Sørlie , selv eiendomsutvikler på Torget, til pennen og mente at det var av avgjørende betydning at Torget forble parkeringsplass i overskuelig fremtid. (Om vi forstod ham helt riktig?).

Sørlie er av den oppfatning at om parkeringsplassene på Torget forsvinner, så vil det gå med Sydsiden slik det de siste årene har gått med butikkvirksomheten i gågata på Nordsiden.

Vi skal ikke her gå inn på hva som er årsaken til at denne butikkvirksomheten har forflyttet seg ned til byens innendørs handlegate, Tista senter, og tilstøtende områder.

Men vi er ikke sikre på at det er det eventuelle fraværet av parkeringsplasser på Nordsiden som alene har skylden for at denne utviklingen har funnet sted. Uansett kan man slå fast at Tista senter og resten av området nå huser vesentlig flere butikker enn det noen gang har vært i gågata.

Men vi har foretatt en liten «parkeringsvitenskapelig» undersøkelse av situasjonen på Sydsiden med Torget som utgangspunkt.

Utstyrt med stoppeklokke og regneark, har vi kommet til følgende interessante tall:

Det finnes godt over 260 parkeringsplasser i under tre minutters gangavstand (i moderat tempo) fra Torget. Selve Torget har ca. 80 plasser. Under normale omstendigheter er det god plass til å parkere på en av disse andre parkeringsplassene.

Tidtagingen har funnet sted fra respektive betalingsautomater og fram til Torget.

  • Lengst unna, Jernbanegata; ca. 80 plasser (pluss oblatparkering) og 2 minutter og 50 sekunders gange til Torget.
  • Plassen foran Jørgensens rørleggerbutikk; ca. 40 plasser og 1 minutt og 50 sekunders gange.
  • Kirkegata (området rundt den gamle taxibua); ca. 40 plasser og 1 minutt og 15 sekunders gange.
  • Borgergata; ca. 20 plasser og 55 sekunders gange.
  • Blokkhusgata (inkludert Jernbanestasjonen ); ca. 40 plasser og 50 sekunders gange.
  • Adelgata; 42 plasser og 55 sekunders gange.

Vi tok også tiden det tar å gå fra fra parkeringsautomatene i Kirkegata og Borgergata til Billington Jernvarehandel, opp mot tiden det tar fra Torget.

45 sekunder fra Kirkegata og Borgergata, mens det tar hele 1 minutt og 25 sekunder fra Torget. Det er altså 40 sekunder å spare på ikke å parkere på Torget om man har et ærend hos Billington.

Oppfatningen om at Sydsiden er dødsdømt om parkeringsplassene på Torget skulle reduseres i antall eller forsvinne, kan synes noe overdramatisert.