Gå til sidens hovedinnhold

Dovre faller!

Artikkelen er over 2 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Enige og tro til Dovre faller». 

Ja, denne eden ble avlagt som et løfte etter at forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet 20. mai 1814.

Disse ordene har siden blitt gjentatt i norsk politikk som slagord for patriotisme, samhold og demokrati, spesielt under byggingen av nasjonen Norge på 1800-allet og i unionsoppløsningen i 1905.

Dovrefjell representerer det trygge og grunnfestede i norsk historie og tradisjon.

Mange regjeringer og opposisjoner har kommet og gått  i de 204 årene som har passert siden vår grunnlov ble vedtatt 17.mai 1814.

Felles for de alle, og selve grunnsteinen i byggingen av nasjonen Norge, har vært respekten for Stortinget som vårt lands nasjonalforsamling og de vedtak det fatter.

Når stortingsrepresentanter og partiledere nå begår sivil ulydighet ved å oppfordre til boikott av flertallsvedtak vedtatt av nettopp nasjonalforsamlingen, så river de ned Stortingets makt og innflytelse, en forsamling de selv har bedt om tillit av landets innbyggere til å bli medlem av.

Når man som folkevalgt tråkker over nettopp denne terskelen, og politiske ledere aktivt går foran og sier at det er greit å bare følge opp de stortingsvedtak som man selv er enig i, ja, så er man med på å bygge ned det demokratiet vi har vært stolte av som styringsform i Norge.

Når higenen etter å påføre den valgte Regjeringen nederlag blir større enn respekten for  den enigheten man har hatt rundt landets styringsform og for nasjonalforsamlingens flertallsvedtak i over 200 år, så påfører man landet en skade som kan være uopprettelig.

Det jeg skriver om her er mye større enn hva hver enkelt av oss mener, meg inkludert, ikke bare om regionreformen men alle andre reformer og vedtak som måtte komme.

For lista er nå lagt for et annet politisk system i Norge i fremtiden. Et system som sier at vi bare skal akseptere vår nasjonalforsamling når vi er enige i vedtakene. Ellers er det fritt frem for å boikotte gjennomføringen, for deretter å skylde på Regjeringen at de ikke leverte. 

Noe som gir uholdbare forhold for de som flertallet i Norge har valgt til å styre landet. 

Når ledende politikere, og redaktører, både lokalt og nasjonalt, ikke ser at de aktivt jobber for å motarbeide det styringssystemet som i over 200 år har bygget Norge opp til å bli verdens fremste demokrati og beste land å bo i, ja, så må ingen lenger leve i den tro at Dovre vil stå til evig tid.

Kommentarer til denne saken