Gå til sidens hovedinnhold

– Bangsmoen kritiserer hardt, men hvordan går det i kommunen han jobber som økonom for?

Artikkelen er over 2 år gammel

Iblant kan det være sunt, for noen og enhver, tror jeg, å løfte blikket litt lenger enn til murene på Fredriksten, og se hvordan det går for de kommunene i Østfold som det er mest naturlig for oss å sammenligne oss  med.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En ny skribent har dukket opp for det største opposisjonspartiet her i byen de siste månedene. Og det er flott at folk engasjerer seg i politikken.

Helge Bangsmoen kritiserer hardt hvordan posisjonen, og spesielt jeg, har gjennomført oppryddingen og en høyst påkrevd snuoperasjon i Halden. En jobb som har pågått helt siden 2011 og som vil holde på en god stund til.

Men hvordan går det så med den kommunen som han jobber som økonom for, nemlig Fredrikstad?

Vel...hvis vi tar en titt på Fredrikstads 1. tertialrapport for 2018, så viser den en negativ prognose for året på undervisning med 13 millioner (private barnehager er hovedårsaken også her), og innen helse med ca 35 millioner. Tilsammen et underskudd på 48 millioner.

Til sammenlikning rapporterte vår rådmann et overskudd på drift på 41 millioner.

45 mill er avsatt til nedbetaling av "Robek-gjelden" (en realitet som Ap i Halden helst unngår å snakke så mye om), og et negativt avvik på 4 millioner.

Og tro meg, såpass overskudd behøver vi hvert år også etter Robek. Til å bygge fond og egenkapital.

Grunnen til den enorme forskjellen på drift i Halden og i Fredrikstad er at vi alt har foretatt den snuoperasjonen som det nå ser ut til at Fredrikstad skal begynne med.

Halden har gjennom den prosessen nå kommet ned på et driftsnivå som vi kan bære også i fremtiden.

For Agenda Kaupang har foretatt en analyse av driften i Fredrikstad, slik de gjorde for oss i 2013.

Og kommet frem til at også Fredrikstad må spare inn på driften. Hele 158 mill før 2022. Pleie og omsorg (105 mill), grunnskole (31 mill) og barnevern (14 mill) er blant de sektorene hvor konsulentfirmaet foreslår store kutt de nærmeste årene.

Rapporten sier også at den kommunen som Bangsmoen jobber i som økonom, driver dyrere enn sammenlignbare kommuner (slik de også fant ut at Halden gjorde i 2013), og hele 400 millioner dyrere enn Drammen, en by på samme størrelse.

Så Bangsmoen, og Fredrikstad, skal nå altså starte på den snuoperasjonen som vi allerede har foretatt i Halden. Det skal bli interessant å se om hvordan han mener at kommunen skal kunne spare inn så mye på drift uten at noen merker det. Noe sted.

Slik han og hans parti hevder at vi burde ha klart i Halden.

Det blir spesielt interessant å følge med på prosessen, fordi dette blir første gang siden jeg overtok som ordfører, at et medlem av Halden Ap skal arbeide med å kutte kostnader og ikke bare fortelle hvor det bør brukes mer.

Hvis vi tar titt også på de to andre store byene i Østfold, så rapporterer Sarpsborg minus 44 mill på driften, etter bruk av 13,8 mill fra fond, tilsammen et underskudd på 58 mill etter årets fire første måneder.

Og i Moss advarer rådmannen, ifølge Moss-Avis, mot at det kan bli et underskudd på opp mot 60 mill i 2019, hvis ikke noe gjøres, og kaller inn til krisemøte etter ferien.

Vi må alle være forberedte på at kommuneøkonomien blir strammere de kommende årene. Statsministeren vår har advart mot dette ved en rekke anledninger.

Og det internasjonale pengefondet, IMF, gikk igår, den 18.6.18., ut med en analyse som sa at vi må være forberedte på meget moderate lønnsoppgjør i Norge i fremtiden. Og at nettopp lav lønnsvekst er nøkkelen til å kanskje kunne berge velferdens bærekraft de neste 10-15 årene.

En analyse både NHO og LO langt på vei deler. Ja, NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier at IMFs analyse rimer godt med Regjeringens perspektivmelding om at vi ikke vil ha råd til den samme veksten fremover, som vi har hatt i lang tid nå.

Selv om vi i år, så langt, sliter noe med å kunne levere et overskudd på 45 millioner på drift, til nedbetaling av den siste "Robek-gjelden", så har vi kommet ned på et nivå med driften som gjør oss i stand til å takle fremtidens utfordringer bedre enn mange av våre sammenlignbare kommuner. 

Signalene om strammere kommuneøkonomi fra både nasjonale og internasjonale ledere og institusjoner kommer oftere og oftere.

Det er snart bare opposisjonen i Halden som ikke tar dette innover seg.

Det er svært synd. Fordi det ville ha blitt en mer interessant og realistisk debatt for haldenserne dersom de hadde gjort det.

Da kunne vi nemlig ha diskutert hvordan vi skal få mest mulig ut av de pengene vi faktisk har til rådighet.

Og sluppet å bruke energi, og mye tid, på å diskutere hva vi kunne ha gjort for de pengene vi ikke har.

Kommentarer til denne saken