Siden vi er for EØS, begge to, er jo denne diskusjonen litt unødvendig, men jeg skal forklare deg kort om hvorfor jeg er det.

Les Lars Pedersen Dues innlegg her!

EU-medlemskap er jeg fortsatt ikke for. En grunn er for eksempel at Sverige betaler cirka 2.500 kroner per innbygger i kontingent mens vi i Norge betaler cirka 560 kroner per innbygger for nesten like god tollfri adgang til dette gigantmarkedet som "søta bror".

En annen grunn er at Norge allerede i dag praktiserer mer frihandel enn EU. Stort sett alle varer, bortsett fra matkapitlene, er tollfrie inn til Norge. Det er de ikke til EU.

Derfor ville mange varer som sko, elektronikk, maskiner og mange, mange flere blitt dyrere i Norge fra 3. land dersom Norge var EU-medlem. Og gjort det vanskeligere for 3. land å eksportere til Norge. Norge har altså mer frihandel med land utenfor EU ved å være med i EØS og ikke være medlem av EU.

Med EØS får vi på en måte både i pose og sekk. Både tollfri import til EUs store marked fra Norge, og mulighet til tollfri import til Norge også fra 3. land.

En så god avtale som vi har med EU gjennom EØS, for blant annet tollfri adgang til dette enorme markedet for våre industrivarer, vil vi etter mitt skjønn aldri kunne få igjen.