– Jeg er enig i at troverdigheten står på spill

MÅ SI I FRA: – Jeg har ikke forsøkt å legge lokk på noen debatt. Men når den ensidige svartmalingen, i en slik viktig sektor som skole, fører til at både ledere og andre ansatte mister gløden, ja, da må det være lov, selv for meg, en sjelden gang å si ifra, skriver Thor Edquist.

MÅ SI I FRA: – Jeg har ikke forsøkt å legge lokk på noen debatt. Men når den ensidige svartmalingen, i en slik viktig sektor som skole, fører til at både ledere og andre ansatte mister gløden, ja, da må det være lov, selv for meg, en sjelden gang å si ifra, skriver Thor Edquist.

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordfører Thor Edquist svarer på kritikken fra Helge Bergseth Bangsmoen.

DEL

Svar til Helge Bergseth Bangsmoen

MeningerTakk for dine innspill. Og ja, jeg, og vi, både hører og ser. Og vi vet at det vil komme mange kritiske artikler helt til vi er ute av Robek. Mest sannsynlig en gang etter regnskapsfremleggelsen for 2022, i 2023.

Jeg har ikke forsøkt å legge lokk på noen debatt. Men når den ensidige svartmalingen, i en slik viktig sektor som skole, fører til at både ledere og andre ansatte mister gløden, ja, da må det være lov, selv for meg, en sjelden gang å si ifra.

Vi må ikke midt i elendighetsbeskrivelsen glemme at det aldri har vært flere lærere på etterutdanning enn de senere år, og at skoleresultatene over lag har gått opp. Det må tross alt være det viktigste.

Jeg ville ikke stått opp for den fantastiske jobben lærerne gjør, dersom jeg ikke sa ifra nå.

Du lurer på hvorfor vi ikke gjør ting annerledes. Men det er nettopp det vi gjør, og det er også hovedgrunnen til den enorme resultatforbedringen vi har sett, iflg Bjørn Brox i Agenda Kaupang, den raskeste snuoperasjonen han har sett.

Hovedgrepet var å skape et tydelig skille mellom politikk og administrasjon, med det for øyet at ansvar og myndighet hører sammen og ikke kan skilles. Deretter å satse på lederutvikling i kommunen, noe vi fikk statlig støtte til via Fylkesmannen.

Halden er i en stor omstilling, med mange pågående prosjekter som vil føre til varige innsparinger og effektiviseringer på mange områder i årene som kommer.

 Omstillinger som tar tid og fokus, men som er helt nødvendige for å klare hele vår forpliktende avtale med Kommunaldepartmentet om nedbetaling av vårt akkumulerte underskudd. (Jeg kommer med et innlegg om dette om en stund).

Men til tross for de store omstillingene vi er oppe i har vi i år fått meget gode bruker- og trrivselundersøkelser både innen helse og skole. For meg er det viktigere enn påstander om en dårlig skole fra opposisjon og andre.

Du skriver at min og kommunens troverdighet står på spill. Jeg er enig med deg … hvis vi ikke klarer å holde fortsatt stø kurs og ved det overholde vår forpliktende nedbetalingsplan.

Så til noe av det du tar opp i ditt innlegg. Du skriver at vi ligger an til 2,2 mill i overskudd og at dette i all hovedsaklighet skyldes forhøyet skatteinngang.

Til det er å si at faktisk prognose for overskudd på drift i Halden egentlig er på 22,2 mill, men at 20 av de går med til å betale ned på tidligere års underskudd. Og så vil jeg si at du har helt rett i at det er noe høyere skatteinngang.

Men et budsjett inneholder også ekstra utgifter, og i år har vi også dekket inn bortfall av 4,5 mill i overskudd fra Østfold Energi, og en stor engangssum til Norske Skog, etter et forlik om for mye betalt eiendomsskatt helt tilbake fra 2009.

Så bildet er noe mer nyansert enn det du gir inntrykk av.

Og vi bruker ikke mer penger enn vi har til drift. Da ville vi vært på minus nå. Hvis du mener at vi bruker mer penger enn vi har dersom vi tar opp lån til investeringer, ja, da bruker alle kommuner, og nesten alle privatpersoner,  mer penger enn de har, i hvert fall hvis de kjøper et hus.  

Sertifikatlån, som du henviser til, er en del av vår langsiktige gjeld, og dette har pga en dyktig økonomiavdeling i kommunen bidratt til å spare oss for store summer i renter i mange år nå.

Du skriver at gjelden øker, noe som er en sannhet med modifikasjoner. I kommuner er det vanlig å måle gjeld i % av driftsinntekter. Når vi gjør det så var gjeldsgraden 96,43 % i 2011 mot 83,43% i 2015. Så vi er på rett vei, selv om gjeldsgraden vil øke igjen bl.a. for å bygge Idd skole.

Så vil jeg avslutte med å si at jeg, og vi, er ydmyke overfor det å få innspill om andre måter å drifte kommunen på.

Men de bør da være enten mer kostnadseffektive enn i dag eller ha i seg en realistisk finansiering. For fra 2018-22 skal nedbetalingen (overskuddet) være 45 mill pr år.

Vi gikk til valg i 2015 på fortsatt stø kurs. Stø kurs ut av Robek. Det løftet skal vi holde.

Du skriver at min og kommunens troverdighet står på spill. Jeg er enig med deg … hvis vi ikke klarer å holde fortsatt stø kurs og ved det overholde vår forpliktende nedbetalingsplan.

Vennlig hilsen

Thor E    

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags