Kjære haldensere. 

Det skjer mye på nyhetsfronten i Halden. Iblant må jeg innrømme at jeg får litt lyst til å si som Obama sa om et av Trumps mange utspill: «I am shocked that a question like that has come up at a time when we have som many other things to do».  

Men slik er politikk, og man vet aldri hvilke små saker som «tar av» og hvilke store saker som bare «glir igjennom».

Men selv om det hele tiden er forsøk på å få fokus vekk fra den oppgaven vi som styrer nå har tatt på oss, forsøker jeg å holde det samme fokuset som jeg har hatt i 5 fem år. Og det er å skape en sunn kommune økonomisk, følge inngått avtale med Kommunaldepartementet om nedbetaling av akkumulert underskudd og ved det bringe Halden ut av Robek. Bare slik kan vi gjenvinne vår handlefrihet og samtidig sørge for at vi har gode og forutsigbare tjenester. 

Det er i mine øyne imponerende å lese i økonomirapporten for 2. tertial hvilken framdrift administrasjonen har for å følge vedtatt budsjett for 3. året på rad. For i år skal vi drifte kommunen for 10 millioner mindre enn det budsjettet tilsa i fjor. 

Ingen av kommuneavdelingene har større avvik enn 1,5 millioner. Noen i pluss. Andre i minus. Men summen er at prognosen for året, etter 8 måneder, er et mindreforbruk på 2,2 millioner i forhold til budsjett.

Da er ikke bare 20 millioner i nedbetaling av akkumulert underskudd dekket inn. Det er også bortfall av 4,5 millioner i utbytte fra Østfold Energi og oppgjøret etter skatteforliket med Norske Skog, hvor vi ble enige om en avtale som dekket for mye innbetalt skatt helt fra 2009.

Kommunen driftes nå med 113 årsverk færre enn for 3 år siden.

Så tenk hvilken økonomi vi hadde hatt nå, med den samme ansvarlige styringen av kommunen, men uten historien vår og Robek-statusen. Da ville vi i år hatt over 22 millioner ekstra til investeringer og/eller andre gode formål i kommunen bare i år. 

Det gjøres veldig mye godt arbeid for å bringe kostnadene ytterligere ned med varig effekt.

Vi har f eks mye innleie av vikarer innen helse. Dette fordi det er stor konkurranse med både sykehus og andre kommuner om høyskoleutdannende, og vi har ikke lykkes med å få tak i f.eks. nok sykepleiere. Derfor arbeides det nå målrettet og planmessig for både å øke kompetansen hos egne ansatte og rekruttere nye høyskoleutdannede medarbeidere.

Innen skole kan vi av rapporten lese at det gjøres et godt stykke arbeide også der. For tallene for grunnskolen viser en gjennomgående forbedring fra forrige skoleår. Det er bare lesning på 8 trinn hvor skåren viser en prosentvis nedgang.

Til tross for hva vi til stadighet leser i media, så viser altså fasit at det går framover. 

Resultatene blir bedre også i skolen. Og det er vel det som må være det viktigste? 

Forslaget om fådelt skole på Prestebakke har fått store overskrifter. Men om det blir slik så blir det ingen B-skole for det. I så fall er det mange B-skoler i Norge, for Distrikts-Norge er full av skoler hvor flere klassetrinn går sammen pga. få elever. Mange mener at det ikke gir godt lærings- og sosialt miljø å være pga.eks. 5 elever i en klasse.

Så til tross for hva man leser i media, så går altså resultatene opp! Og det er også noe av det viktigste vi lærte under alle Robek-kursene: Virker pengene dere bevilger? Blir resultatene bedre? Hvis ikke, hvorfor gjør dere ikke ting på en annen måte?

Og det er nettopp det å gjøre ting annerledes og bli landets mest innovative by som skal sørge for at vi vil få gode tjenester samtidig som vi drifter kommunen på et varig lavt og effektivt nivå.

Alt i alt begynner vi nå å drifte kommunen på et slikt nivå. Men det er mer å gå på. For vi driver fortsatt ikke med KS' anbefalte resultat på 3%, slik mange andre kommuner gjør.

Jeg vil avslutte statusrapporten med å understreke dette:

Jeg håper at alle merker seg at selv om det blir tøft p.g.a. alle omstillingene, vil det ikke bli noe økonomisk ragnarok i Halden de neste årene. 

Overskriftene kan derfor være moderate, for vi skal ikke stort lenger ned på driftssiden enn at vi følger KS anbefaling om 3 % i overskudd på driftsmidlene, for å komme ut av Robek til 2023. Grunnen til de store omstillingene er vårt håpløse utgangspunkt i 2011.

Det er mange kommuner som drifter rimeligere enn oss allerede i dag. Og minst like rimelig og effektivt som vi er pålagt å gjøre fra og med 2018, da vi skal ha 45 mill. i overskudd i fire år på rad.

Vi skal altså IKKE bruke mindre penger enn mange andre kommuner allerede gjør de neste årene. Kun ned til et anbefalt, sunt og varig lavere nivå.  

Vi som styrer Halden nå gikk til valg i 2015 på at vi skulle holde stø kurs og ikke bruke penger vi ikke har. Det løftet skal vi overholde.

Og jeg håper Haldens befolkning for alltid har lært. Slik at man også i framtida velger politikere som lover akkurat det.