Svar til Rød ungdom angånde folkemøte med Sylvi Listhaug.

Folkemøte med Sylvi Listhaug.

Folkemøte med Sylvi Listhaug. Foto:

Av
DEL

LeserbrevFor å begynne på toppen. Hadde dette vært et kultmøte hadde dere aldri sluppet inn. Her var det mennesker fra flere partier, bla  Høyre og pensjonistpartiet. Mange av de som kom er ikke medlem i noe parti.

Flere innvandrer gir større økonomiske problemer (tall fra SSB). I følge SSB ventes flertallet av innvandrerne å komme fra landene i Afrika og Asia, grupper som i dag har lavere yrkesdeltagelse. Fra 2025 vil hver innbygger måtte betale 10.000,- mere i skatt for å dekke inn utgiftene staten vil ha. For å ta noen tall. Under 10 prosent av kvinnene fra Somalia jobber mere enn 30 timer i uken. Fra Syria er det enda værre, ikke mere en 5 prosent jobber fulltid. Ser vi på Afrika jobber under 50 prosent fulltid.

Islam ER uforenlig med norske verdier uansett om de er vestlige innvandere eller ikke. Sharia lovene ligger så langt fra vestlig og norsk rettsoppfatning som man overhode kan tenke seg. F.eks. opererer sharia lovene med forbrytelser som er helt ukjente for mange nordmenn: Sex før ekteskapet, utroskap, homoseksualitet, drikking av alkohol, gudsbespottelse, ugudelighet (vantro) og frafall fra islam er forbrytelser innen sharia. I Norge tilhører disse tingene privatlivet, og omfattes ikke av straffeloven.

Omvendt opererer sharia med en rekke «rettigheter» som er fremmede for oss i Vesten. Slaveri er tillatt. Det samme gjelder flerkoneri. Det er ingen kriminell lavalder for seksuell omgang med jenter, vel og merke hvis man har skaffet seg dem på rettmessig måte. Sharia beskytter også muslimer mot fornærmelser av profeten Muhammed. Dette straffes som blasfemi, det vil si med døden.

Et grunnleggende trekk ved sharia er et skarpt juridisk skille mellom menn og kvinner. Kvinner er i realiteten mannens eiendom og nyter langt færre rettigheter enn mannen. Ofte grenser disse rettighetene til en rettsløs tilstand. Kvinner arver kun halvparten av det menn gjør. De skal gjennom hele livet være underlagt en mannlig verge. De kan som regel ikke ferdes alene utenfor hjemmet , og ikke uten vergens samtykke. De er underlagt strenge restriksjoner når det gjelder utseende og påkledning. De er henvist til egne jenteskoler og er ofte utelukket fra verv i organisasjoner.

Sharia karakteriseres gjerne ved brutale straffer som ikke står i forhold til forbrytelsen. Sex før ekteskapet straffes med offentlig pisking, utroskap med steining til døde, tyveri med avhogging av hender eller føtter, gudsbespottelse med halshugging, og så videre. Etter alminnelig norsk tankegang er rettspleien i sharia uakseptabel. For eksempel teller et kvinnelig vitne kun halvparten av et mannlig, og det er ingen mulighet til å anke en dom.

Mennesker som ikke bekjenner seg til de aksepterte trosretningene innen islam, kristendom eller jødedom er ganske rettsløse i et muslimsk Sharia samfunn. Dette gjelder for eksempel hinduer, buddhister, ateister og tilhengere av avvikende islamske retninger som Bahai og Ahmadiyya. Disse står utenfor loven siden de ikke betror seg til den Abramske guden og kan drepes uten videre i følge Sharia lovene.

Kilder: SSB, estudie,NRK

Frank Jakobsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags