Sverre Stang stiller noen spørsmål til byens folkevalgte og partier (+) gjennom Halden Arbeiderblad 14. juni. Jeg vil takke for anledningen til å redegjøre for vårt syn, og er glad for å kunne svare på vegne av Arbeiderpartiets kommunestyregruppe.

Hva skal så den gamle Aladdin kino brukes til, spør Stang.

Etter vår vurdering er kinobygget en viktig del av kulturkvartalet – og om dagens kino flyttes ut, bør lokalene stilles til rådighet for andre deler av kulturlivet. Her vil det etter vår oppfatning være naturlig å ha en dialog med Kulturrådet, som vil være en sentral aktør for å skape ny aktivitet både i disse lokalene, og i kulturkvartalet som helhet.

PROFIL: Arve Sigmundstad

Pappa, haldenser og tidligere gruppeleder i Halden Arbeiderparti

Hva skjer etter hvert med gutteskolen, som i dag huser byens offentlige bibliotek, spør Stang.

Etter vår oppfatning er det naturlig at denne konverteres til boligformål. Utvendig må bygningskroppen ivaretas og bevares. Det er forøvrig trist å se hvordan denne bygningen med tilhørende gymsal forfaller. Her haster det, om vi skal rekke å redde bygningsmassen for ettertiden.

Vender vi så blikket opp mot Halden Høyere Offentlige Allmenskole, som i dag heter Rødsberg ungdomsskole, hvilke tanker har «rivekameratene» og politikerne om den, undrer Stang.

Igjen kan jeg bare svare for Arbeiderpartiet, men etter vår oppfatning er det naturlig å konvertere også denne bygningsmassen til boligformål. Deler av bygningsmassen må ivaretas, andre deler av bygningsmassen kan rives. Det vil være nødvendig med en helhetlig gjennomgang hvor man gjennom en egen reguleringsprosess får avklart hvordan dette prosjektet kan utvikles, hva som skal bevares – og hvordan man kan få et godt samspill mellom gammelt og nytt.

Stang berører også sentrumsplanen, og hevder det er noen partier som vil ha den tydeliggjort – mens andre vil ha den opphevet.

Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen, men kan bare svare for Arbeiderpartiets del. Vi vil sende sentrumsplanen på rullering, få den gjennomgått av administrasjonen og lytte til faglige og politiske innspill fra alle som har interesser og synspunkter på sentrumsutviklingen i Halden. Etter vår oppfatning har ikke Halden kommune i dag en sentrumsplan som fungerer etter hensikten.

Til slutt må jeg tillate meg å stille noen spørsmål til Sverre Stang, for når Stang skriver at «noe av problemet i Halden er og har vært en manglende sans for byens særpreg – særlig hos en del innflyttere» - da må jeg spørre Stang om hvor lenge han synes man må ha bodd i Halden før man kan få sans for byens særpreg?

Hvor mange generasjoner tilbake mener Stang ens forfedre må ha bodd i Halden, før man kan tillate seg å mene noe offentlig om hvordan Halden kan utvikles videre?

Og til slutt, er Stang enig med meg i at folk som Gro Harlem Brundtland, Åge Friis, Mogens Skovborg og vekslende riksantikvarer har vært viktige for å ivareta Haldens særpreg, selv om de ikke har vært født og oppvokst i Halden?

Fra Arbeiderpartiets side ønsker vi alle debatter om fremtidens Halden velkommen, og debatten om vektingen mellom vern og utvikling vil alltid være en viktig for en by som Halden. Vi har en stolt historie, den skal vi verne om. Samtidig er Halden en by for oss som bor her i dag, og sammen har vi ansvar for at byen skal være et godt sted å være også fremtiden.

La oss ha disse meningsutvekslingene, gjerne med temperatur og takhøyde – men også med respekt for hverandres synspunkt og standpunkt.