Det er nå gått nesten et år siden stortingsvalget i september 2017. I forbindelse med valgkampen ble det fra de fleste partiene tatt opp at nå skulle rammevilkårene for vår lokale bedrift Saugbrugs tas opp til politisk behandling. «Verktøykassene» som politisk nivå rådde over, skulle nå virkelig tas i bruk.

Den ene toppolitikeren etter den andre besøkte bedriften, og løfter ble framsatt. Nå skulle det handles.

Hva har skjedd? Alle skylder nå bare på hverandre uten at det skjer noe konkret i forholdene som ble tatt opp fra bedriftens ståsted. I mitt leserinnlegg i HA 7. mai ble det framført hvilke konkrete saker som det ville være naturlig at alle partier kunne ta opp for å løse de aktuelle spørsmålene. Dette i Stortingets finanskomité da Revidert Nasjonalbudsjett skulle behandles i slutten av mai. Her ble alt bare forbigått i stillhet.

PROFIL: Svein Olaussen

CO₂-avgiften med sine millionutgifter ligger fortsatt fast ovenfor Saugbrugs. Det samme gjør askeutgiften. Strømprisene for bedriften er høyere enn på lenge. For første halvår har bedriften betalt 40 millioner mer i 2018 enn de gjorde i 2017. Dette med grunnlag i at vannkraftsmagasinene har blitt redusert kraftig etter at det i vinter ble solgt strøm til utlandet, slik at nå må det importeres dyr strøm fra utlandet. Sola tok snøen på grunn av varmen i mai, derfor ble det ikke noe vann i magasinene.

Slik er det når politisk nivå mener at det «å gå på børs» er det rette med våre naturressurser. Tenk bare når Acer kommer i full funksjon i tiden som kommer. LOs ledelse og 122 ordførere fra Arbeiderpartiet gikk imot at det skulle gis en tilslutning til denne ordningen. Allikevel stemte Arbeiderpartiets stortingsgruppe for ordningen sammen med Høyere, Frp og De Grønne. Som det tidligere er nevnt, så medfører 1 øre per kilowatt time på strømprisen inkludert alle avgifter 12 millioner i utgifter på bunnlinja for Saugbrugs. På Island ble det gjennomført folkeavstemning om de skulle slutte seg til Acer eller ikke, der ble ordningen avvist. Der skjønte folket hva som var best for landet.

Saugbrugs ble lovet bedre rammevilkår i tiden som kommer, slik at de kom på linje med dem som de konkurrerer med når det gjelder CO₂-avgiften. Til nå har ingen ting skjedd.

På grunn av tilnærmet tomme vannkraftsmagasiner kommer bedriften nå dårligere ut enn på mange år i forhold til sine konkurrenter. Ingen overordnede politiske organer på sentralt hold verken når det gjelder posisjon og opposisjon, blant annet i finanskomiteen på Stortinget, har fremmet konkrete forslag i denne saken som vil medføre lettelser for Saugbrugs til nå. Det samme gjelder regjeringens ulike statsråder.

Miljøvernminister Ola Elvestuen er nå invitert til Saugbrugs for å drøfte flere forhold. Kommer han i det hele tatt til å svare på henvendelsen? Hva de nye eierne av Norske Skog synes om det som nå skjer er også noe å tenke på for den som vil ta politisk ansvar i denne sammenheng.

Eller er industriarbeidsplasser bare viktig når det er valgkamp?