Nå kom motreaksjonene mot de som har reagert på byggeprosjektet på det såkalte "Grønland Brygge". Ordfører Edquist (H) og Arve Sigmundstad (A) går begge ut mot de vernehensyn som er blitt reist mot utbyggingsplanene på bl.a. Grønland. Og her settes VERN opp mot UTVIKLING! Som om det skulle være motsetninger!?

Dette betyr at både Edquist og Sigmundstad har et antikvarisk syn på hva utvikling er. Utvikling er ikke nødvendigvis forandring og forandring er ikke nødvendigvis av det gode. Så fort byen har fått en sentrumsplan på plass går begge de to sentrale politikerne til angrep på planen. Så fort det kommer en utbygger som lover "gull og grønne skoger" vakler politikerne i sinne gode intensjoner - da må vernet av byens viktige kulturminner vike plassen for profitt.

Ordføreren kan da ikke mene at vi bare skal verne Torget og Storgata? Og hva er ordførerens definisjon av "ytterkantene av byen" - hvor går denne usynlige linja? Hva med Fredriksten festning, Immanuels kirke, Fredrikshalds Teater, Konservativen. Hva med bydelene som preges av historisk bebyggelse utenom Torget-Storgata?: Sørhalden, området under festningen, Banken, Damhaugen - Porsnes? Er det her bare for utbyggerne å la fantasien løpe løpsk i disse områdene - jo høyere jo bedre?

Vern av en bys historie og arkitektur er like god utvikling som å bygge nytt. Å bygge en merkevare - Halden som en historisk by - er viktigere enn å strebe etter å bli en "moderne" by lik mange andre byer. Ordførerens sammenligninger med Fredrikstad, Moss og Hamar kan jo skremme en haldenser! Hva i all verden har disse byene å tilføre Halden av kvaliteter? Hvis da ikke målestokken er høye hus og arkitektur i kontrast til omgivelsene. Fredrikstad sentrum (vest) og Moss sentrum er en katastrofe av en byplanlegging. La nå ikke Halden gå i samme fallgruven.

Kampen for Haldens gamle historiske bebyggelse startet for alvor på 1970-tallet. Den gangen var også motstanden stor, men etter hvert forsto både folk og politikere at byens gamle bebyggelse hadde en egenverdi som det var verd å ta vare på. Nå kan pendelen lett slå ut i gal retning og flere tiårs arbeid kan fort bli ødelagt for all tid.

De feil vi gjør i dag vil bli stående for all framtid. Er det det vi vil?