Fylkeskommunen svarer om fravær og Fargespill

HAR SETT PÅ SAKEN: Solveig Helene Olsen er fylkesdirektør for opplæring i Østfold fylkeskommune og støtter ledelsen ved Halden videregående skoles tolkning av fraværsgrensen når det gjelder Fargespill.

HAR SETT PÅ SAKEN: Solveig Helene Olsen er fylkesdirektør for opplæring i Østfold fylkeskommune og støtter ledelsen ved Halden videregående skoles tolkning av fraværsgrensen når det gjelder Fargespill. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDen siste uken har skoleledelsen ved Halden videregående skole blitt kritisert for sin håndheving av fraværsgrensen i forbindelse med oppsetningen Fargespill.

Fraværsgrensen er nasjonalt bestemt, og opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune støtter skolens tolkning av regelverket. Når du går på videregående skole, har du i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer.

Fra og med skoleåret 2016–2017 ble det innført en fraværsgrense. Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Har du under 10 prosent fravær i et fa,g får fraværsgrensen ingen konsekvenser for deg som elev. Det innebærer at du kan ha noe fravær uten at det går ut over karakterene dine og dermed muligheten til å fullføre videregående opplæring.

Dette gjelder også for oppsetninger som Fargespill.

Elever kan delta uten at det får konsekvenser for karakterene som skal settes, dersom fraværet ikke går over 10 prosentgrensen. Elevene som deltar, har også rett til å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet slik at framtidige arbeidsgivere ser hvorfor eleven har vært borte fra undervisningen.

Men etter opplæringsavdelingens forståelse er dette ikke et arrangement som gir rett til dokumentert fravær, og dermed fritak fra 10 prosentgrensen: Selv om Fargespill mottar fylkeskommunal og statlig støtte, er det ikke et arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå som etter reglene kan gi fritak fra fraværsgrensen.

Skolens fraværshåndtering i denne saken kritiseres også for å motarbeide integrering. Å lykkes med integrering er sentralt for østfoldsamfunnet framover, og skolen har en viktig rolle i dette arbeidet. Derfor er det et mål for våre videregående skoler at alle ungdommer skal fullføre videregående opplæring med best mulig resultat.

Alle elever og lærlinger skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser. Skolene arbeider med dette oppdraget daglig. Hver skoledag og hver skoletime skal bidra til å nå dette målet.

Halden videregående skole deltar i tillegg i den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold». Dette er et kompetansehevingstiltak som styrker lærerne i møte med en stadig mer mangfoldig elevgruppe.

Vi er ikke i mål, men vi er på vei, og de videregående skolene i Østfold vil fortsette arbeidet med å bidra til et integrert og mangfoldig samfunn i årene framover. Men det betyr ikke at skolene uten videre kan fravike nasjonalt bestemte fraværsregler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags