– Jeg etterlyser en mer ydmyk holdning

Arve Sigmundstad

Arve Sigmundstad Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

HALDEN-SKOLEN

Betimelige spørsmål

Jeg vil begynne med å takke alle som har engasjert seg for skolen vår. Det er nettopp gjennom en åpen debatt vi kan få fram fakta, diskutere utfordringer og i fellesskap finne gode løsninger.

Jeg registrerer at dette er vanskelig for Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre – som utgjør det politiske flertallet i Halden.

Vi husker ordførerens karakteristikker av opposisjonen, foreldrenes representanter og den frie presse som ”farlige krefter” da vi etterlyste en åpen debatt om haldenskolen.

Vi husker også at partiene i posisjonen gikk ut i mediene og støttet ordførerens karakteristikker. Jeg etterlyser en mer ydmyk holdning, og en konstruktiv tilnærming til de utfordringene vi står overfor.

Som folkevalgte er det vår oppgave å lytte til elever, foreldre og ansatte i skolen – danne oss et bilde av situasjonen – og deretter handle. Politikk handler om å prioritere knappe ressurser.

  • Vi er klar for å gjøre slike prioriteringer. Vi vil gjøre det vi kan for å ta grep om situasjonen i skolen gjennom budsjettet for 2017.
  • Utdanningsforbundet stiller gjennom et åpent brev noen betimelige spørsmål til oss folkevalgte, og jeg vil svare på denne måten.
  • Alle elever i haldenskolen skal ha undervisning tilpasset egne behov og forutsetninger.
  • Alle elever i haldenskolen skal ha lærebøker og nødvendig læremateriell.
  • Har læreren fravær, skal det settes inn vikar.
  • Det er ikke lærernes privatøkonomi som skal finansiere aktiviteter eller materiell i haldenskolen.
  • Spesialundervisning, tidlig innsats og grunnleggende norskopplæring skal skjermes fra budsjettkutt.

Gjennom brevet fra Utdanningsforbundet kommer det fram flere alvorlig påstander om manglende ytringsfrihet, munnkurv og tillitsvalgte som har fått refs av sine ledere for å uttale seg offentlig. Slik skal vi ikke ha det, dette vil få et politisk etterspill.

Det er en misforstått oppfatning av lojalitet, om man mener at kritikkverdige forhold skal feies under teppet og ties i hjel. Jeg forventer at ansatte i Halden kommune har en faglig integritet og lojalitet til innbyggerne.

Det er ikke en lærer, sykepleier eller omsorgsarbeiders oppgave å delta i en kollektiv heiakultur. Lojalitet er mot til å stå opp og fortelle sannheten.

Jeg forventer nøkterne og saklige beskrivelser av situasjonen. Jeg forventer at det ropes «varsku» om vi er på feil kurs. Deretter er det opp til oss folkevalgte å gjøre våre prioriteringer på bakgrunn av den informasjonen som legges fram.

Jeg innledet med å takke alle som har engasjert seg for skolen vår, og jeg vil avslutte med å takke alle ansatte i skolen som står på hver eneste dag for at barna våre skal lære, utvikle seg og blomstre.

Dere gjør en fantastisk jobb, jeg lover at vi skal gjøre det vi kan for å bedre rammevilkårene dere jobber under.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags