Gå til sidens hovedinnhold

– Halden blir ribbet – igjen!

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelsen med en ny gjennomgang av fylkesplanen for videregående opplæring, er det foreslått å legge ned flere utdanningstilbud ved Halden videregående skole.

På nytt gjelder det apotekteknikerlinjen, mat og restaurantfag og musikk og dans, mens byggfag får være i fred - så lenge det varer.

I fjor ble det protestert kraftig fra lærere og elever, fra musikkmiljøene, fra bedriftene, fra de politiske partiene. I år har det vært helt tyst. Er det bare lærerne på Risum som følger med?

Har de politiske partiene i Halden og Aremark uttalt seg, eller følger de ikke med i en sak  som er så viktig for vårt distrikt? Den 29. april er høringsfristen ute. Det er altså bare tre dager igjen!

Den nedskjæringen som er foreslått, rammer hele distriktet, Halden og Aremark. Et område med over 31 000 innbyggere skal fratas utdanningstilbud som burde være en selvsagt ting i et så folkerikt område.

Begrunnelsen er - nå som før - at søkningen er for liten, og at tilbudene må være der det er flest søkere.

Følgen av en slik tankegang er at det aller meste bør samles i Nedre Glomma, for der bor folk tettest, og der er det flest søkere.

For Halden-distriktets ungdom betyr det at de som ønsker seg inn på disse linjene, må dra til Nedre Glomma eller Moss. Det vil lett komme til å bety at det går fra en halv til en hel time hver vei, for ungdommen i Aremark mer.

Virkningen er grundig dokumentert over lengre tid: Når de unge ikke får oppfylt sine førsteønsker, går motivasjonen ned og frafallet øker. Bortfallet av musikk og dans rammer hele kulturlivet i det området som blir berørt.

En glemmer at målet med å bygge ut den videregående opplæring rundt om i Norge også har vært å berike distriktene, også om ikke alle elevplasser blir oppfylt. Her handler det om verdier som ikke kan telles i kroner og øre.

Et regjeringsoppnevnt utvalg under ledelse av professor Sten Ludvigsen ved det medisinske fakultet ved universitetet i Oslo har foreslått at de kreative fag blir kraftig styrket i morgendagens skole.  

Har de politiske partiene i Halden og Aremark uttalt seg, eller følger de ikke med i en sak  som er så viktig for vårt distrikt? Den 29. april er høringsfristen ute. Det er altså bare tre dager igjen!

 

Mat- og restaurantfagene får mange elever med beskjedne skolekarakterer. De trenger den oppmuntring det er å komme inn på førsteønsket. Her er frafallet ekstra stort når de må nøye seg med å få oppfylt sitt andre eller tredje ønske.

Grunnen til slike endringer i fylkesplanen er naturligvis at ledelsen i fylkeskommunen tror på stordriftens fordeler uten at man noen gang har gått grundig inn i fordelene og ulempene ved stordrift for skolen som vår viktigste kulturinstitusjon, som bærer av grunnleggende ideer vi ønsker å bygge på, som dannelsesinstitusjon, som et trygt og godt sted også for elever med beskjedne evner og selvtillit, for lokalsamfunnenes trivsel.

Tenkningen er blottet for ideologi. Skolene blir mer og mer sett på som produksjonssteder. Fylkesdirektøren for helse og utdanning i Østfold uttalte nylig til HA at det ikke ligger noen dramatikk i det å flytte  på enkelte tilbud.

Sett fra fylkeshuset i Nedre Glomma er det selvsagt ikke dramatisk. Men har hun og fylketes skolepolitikere, om vi har noen, prøvd i stedet å se på det fra ungdommenes og lokalsamfunnets side?

Det var ingen dramatikk i det sa fylkesdirektøren til HA ,og antagelig med politikerne på slep - det er som med produksjonen i jordbruket, ”det handler om rasjonell fjøsdrift.”  

 

Kommentarer til denne saken