– For meg er det litt feigt å gjemme seg bak ROBEK-lista

Trond Henriksen, Radio Prime

Trond Henriksen, Radio Prime

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Hvis en ungdom blir avhengig av økonomisk støtte fra NAV i 40 år, så koster det minst 7 millioner kroner, skriver Trond Henriksen.

DEL

MeningerNå er det klart for skolestart og de forventningsfulle rykker ett nytt steg opp mot den voksne verden. Det er en spennende tid med nye utfordringer.

Mye av framtiden formes av den læringssprossen og valgene man gjør i ung alder. Tråkker man feil, kan det få voldsomme konsekvenser.

Alle tenker bra om sitt barn, og det skal man selvsagt gjøre. De aller fleste vil få et akseptabelt liv, men noen vil oppleve samfunnets destruktive side. Et liv med rusmisbruk, kriminalitet, fengsel, psykiske og fysiske lidelser.

Det er ingen fasit på hvem som havner i denne bøtta, selv om arv og miljø er viktige faktorer. Det er ofte små og tilfeldige omstendigheter som kan dra deg inn i en rusverden.

Derfor kan det faktisk skje ditt barn!

For meg er det litt feigt å gjemme seg bak dårlig økonomi og ROBEK-lista. Politikk er prioriteringer og da må man sette det opp mot andre verdier. For meg ligger den viktigste investeringen i våre barn.

Trond Henriksen

I femårsperioden 2009–14 falt 16 prosent av elevene i videregående opplæring fra underveis i skoleløpet, på landsbasis. Halden viser til gode tall og rektor Arild Rød kunne fortelle til HA i fjor, at de hadde et frafall på 2,6 prosent, jevnt fordelt på yrkesfag og studiekompetanse.

Vi skal være stolte av de gode tallene i Halden, men den viser bare en side av sannheten. Det er flere som har falt ut lenge før videregående, men det er vanskelig å finne tall for ungdomsskolen.

Disse er skjult bak statistikker og saksbehandling hos politi og barnevern, eller enda verre; de blir aldri oppdaget.

Jeg opplever at det forebyggende arbeidet er blitt et utvannet begrep, som stadig oftere blir en salderingspost. Det er trist at man ikke ser verdien av å investere i våre barn.

Små variasjoner kan gi kommunen milliongevinst, og i forlengelsen av dette bidra til at potensielle skattebetalere kan unngå å falle ned i en gryte med sosiale problemer.

Regnestykket er ganske enkelt. Hvis en ungdom blir avhengig av økonomisk støtte fra NAV i 40 år, så koster det minst 7 millioner kroner. Skulle den samme personen i tillegg havne ut i rus og kriminalitet, vil summen kunne tidobles.

Dette er kun den økonomiske biten. Livskvaliteten til vedkommende, familie og andre, kan man bare tenke seg?

Haldens politikere kan ikke skryte på seg godt forebyggende arbeidet mot rus og kriminalitet. Det er tydelig når den viktige SLT-stillingen har blitt en parentes under kulturavdelingen, og den stadige kampen for Rockehuset og Domino sin eksistens.

For meg er det litt feigt å gjemme seg bak dårlig økonomi og ROBEK-lista. Politikk er prioriteringer og da må man sette det opp mot andre verdier. For meg ligger den viktigste investeringen i våre barn.

Når kommunen ønsker å kjøpe Skriverøya for å sikre allmennhetens tilgang, så forundrer denne prioriteringen meg. Jeg ville heller brukt krefter på å søke statelige midler for å trygge våre barns oppvekst blant allmennheten.

Det er flott når Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Frivilligsentralen og Rommet Mitt tar på seg kommunale oppgaver. Med stor frivillighet og engasjement hjelper de mange sosiale sider av vårt samfunn, men skolen er utvilsomt den viktigste arenaen for kunnskapsformidling.

Det er faktisk politikernes oppgave å utvikle ny grunnleggende kunnskap på ulike samfunnsområder, som sosiale spørsmål. Dette ansvaret føler jeg ikke blir prioritert verken i Halden eller på nasjonalt nivå.

Jeg mener det forebyggende arbeidet bør inngå i planer for en samlet og overordnet strategi i kommunen. Et viktig moment i det primærforebyggende arbeidet er at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid.

Vi må ha gode strategier for å fange opp, gi tilbud og hjelp til med bekymringsgrupper for utsatte barn og familier.

Det må settes inn raske virkemidler når unge mennesker faller ut av skolen. Bevisstgjøring av hvilke konsekvenser som kan forventes med et liv i rus og kriminalitet er viktig.

Tett oppfølging med pårørende for å finne gode løsninger er også påkrevet. Jo raskere man setter i gang en prosess, jo større er sjansen for et vellykket resultat.

En dynamisk plan for hvordan man skal tenke forebyggende er nødvendig, men reaksjonstiden er likevel svært avgjørende.

Foreldre har også et ansvar for en sunn oppdragelse av sine barn. Dessverre går utviklingen i rasende fart, så det er vanskelig å følge med. Nye rusmidler blir skapt hver eneste dag og det er ungdommene som betaler prisen for å prøve det ut.

– Det kan skje den beste!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags