Det kan synes som om Thor Edquist gjerne synger ekstra høyt når han kommer til fjerde verset av «Ja vi elsker»

Av