Et av mine tidligste minner av å føle seg annerledes og utenfor fellesskapet, har jeg fra førsteklasse på barneskolen

Av