Nostalgi, framtid og drømmer

Savner strategi: Terje Vidar Høvik er begeistret for engasjementet med å få innspillingen av Vikingane til Halden, men savner samtidig en helhetlig strategi. Arkivfoto: Sagveien Resort

Savner strategi: Terje Vidar Høvik er begeistret for engasjementet med å få innspillingen av Vikingane til Halden, men savner samtidig en helhetlig strategi. Arkivfoto: Sagveien Resort

Av
DEL

SIGNERTI vår etter hvert ganske store by er det mange spennende tanker og ideer som dukker opp. Spennende at både fortid, nåtid og framtid engasjerer.

Frivillighet gir seg også mange utslag. Etter en utrolig innsats fra en gruppe haldensere, har det papirbaserte bilde-arkivet til Halden Arbeiderblad blitt gjort digitalt. En grundig prosess er gjennomført, der hvert bilde har blitt dokumentert med dato, fotograf, sted og motiv fra den gang da. Endog er bilder som aldri har blitt publisert blitt tatt med.

Vi haldensere har trykket arkivet til vårt bryst etter at de over 16 000 bildene ble gjort tilgjengelige. Eller rettere sagt har vi trykket på tastaturet.

På sosiale medier er bilder delt og ikke minst er ytterligere opplysninger blitt lagt til. Bekreftelse på hvem som danser på et bilde, hvem som eide bilen som kjører i Storgata eller overraskelsen over glemte butikker som plutselig dukker opp. Nostalgien blomstrer, og gamle minner friskes opp.

Viktig historisk dokumentasjon er sikret for ettertida.

Ny skole i sentrum er det som har skapt et stort engasjement. Når man skal skape noe nytt, må av og til gammelt vike. Det er ingen enkel avgjørelse å fjerne en bygning som har betydd mye for mange og som i tillegg er i bygningsmessig god stand.

Når vi velger å gjøre nettopp det, mener jeg det ligger et særlig ansvar for å gi det som kommer isteden kvaliteter som er framtidsrettede og utviklende. Tegningene og beskrivelsene av nye Os skole mener jeg gjør nettopp det, inntil forslagene for å få ned utgiftene kom på bordet.

I rådmannens forslag til innsparinger er det to elementer som ikke kan forsvares slik jeg ser det. Nye bygg, og særlig monumentalbygg, må ha en målsetting om å være klimanøytrale. Verden ble enige i Paris (2015) og Katowice (2018) om at vi må få ned klimautslippene. Allerede når Brundtlandkommisjonen la fram sin rapport i 1987 ble vi oppfordret til å «tenke globalt, handle lokalt».

Administrasjonen i Halden kommune velger å se bort fra dette når de foreslår å fjerne de elementene som bidrar at bygningene blir klimanøytrale. Å skape energien der den skal benyttes er det beste tiltaket som kan gjøres. Slik bidrar man til å begrense behovet for utbygging av store energiparker, enten det er gasskraftverk, demninger i elver eller vindmølleparker. Samtidig belastes ikke overføringsnettet.

Solstrålene over Halden og jordvarmen under Os vil gi skolen mye av energien den har behov for. Da må ikke det tas ut av prosjektet.

Terje Vidar Høvik

Terje Vidar Høvik

Det andre kostnadsbesparende elementet jeg reagerer på er at kunst skal ut av skolen.

En skole skal være et sted der hjernen utvikles. Da må begge hjernens halvdeler stimuleres. Den logiske får sitt gjennom god undervisning i klasserommene med språk og tallforståelse. Den kreative delen får også sitt i undervisningen, men et miljø der bevisstheten utfordres ved fargebruk, videoinstallasjoner, skulpturer, bildekunst eller andre kunstneriske uttrykk må også være med.

At man velger å stryke kunstnerisk utsmykning, altså kultur, i nybygg i Halden er kanskje et symptom som er med å forklare hvorfor vi sliter med å komme oppover i rangeringen på Norsk kulturindeks som presentere hvert år.

Vikingfunnet ved Jellhaug i Berg har gjort at mange har engasjert seg i hva det kan brukes til.

I to år har TV-serien «Vikingane» vært spilt inn ved Norges første kongsgård på Avaldsnes. Kommunen har ikke betalt noe for å få innspillingen, kun tilrettelagt for bruk av områdene. Når Halden plutselig var i mediene som et vikingsted ble det vurdert som et aktuelt sted å flytte opptakene, men da til en pris, nå kjent som fem millioner kroner.

Halden kommune har grepet muligheten, mens argumentasjonen om hvorfor har endret seg over tid. Først var det turisme som kunne bli en vinner med en slik satsing. Nesten ingen jeg har spurt vet hvor innspillingen har foregått hittil.

Så dukket argumentet om en utdanning innen film opp som et argument. Jeg vil tro at skoleverket trenger en noe bedre dokumentasjon og strategi før et utdanningsprogram etableres.

Ja, jeg applauderer at vi skal jobbe for å få flere arbeidsplasser innen arrangør- og besøksnæringen. Og flott hvis det kan gi ringvirkninger som skaper kunstneriske og kreative miljøer som igjen tiltrekker seg nye arrangementer og eventer. Men da trengs en langsiktig gjennomarbeidet strategi og god planlegging. Slik jeg opplever det er både Plant-konserten og Vikingane-innspillingen mer å ha plukket noe som dukket opp, enn en del av en strategi.

Mitt håp er at når en framtidig generasjon blar i et gammelt bildealbum, vil de være like stolte og glede seg over det de finner, som det haldenserne i dag er over HAs historiske bilder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags