Vi har nå gått fra en rasering av SFO til å sette fokus på innholdet

FØR OG ETTER SKOLEN: Skolefritidsordningen er populær blant barna, men politikerne er ikke fornøyde med dagens situasjon.

FØR OG ETTER SKOLEN: Skolefritidsordningen er populær blant barna, men politikerne er ikke fornøyde med dagens situasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter en lang debatt og mange forslag i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst (HUO) den 15. mars i år, landet man til slutt på et enstemmig vedtak som ble fremmet av Arbeiderpartiet og SV:

Vedtaket innebærer at dagens vedtekter opprettholdes. I tillegg skal administrasjonen legge fram et oppsett på faktiske forhold på SFO til neste møte i HUO, da saksutredningen ansås å være mangelfull. Dessuten skal det faglige innholdet i SFO settes på dagsorden til neste møte.

Hele bråket rundt SFO startet i fjor høst da rådmannen la fram et forslag om at vedtektene skulle endres. Forslaget innebar en rasering av både bemanningen og innholdet av ordningen. I tillegg har prisene for foreldrebetalingen økt i 2017.

Saken skapte høyt engasjement, da den også var ute på høring. Høringsuttalelsen var entydige når det gjaldt hvilke konsekvenser dette ville gi. SFO ble rasert og det som ble igjen var ren oppbevaring og det var stor tvil om sikkerheten til både barn og ansatte.

SFO ER REDDET: Kirsti Brække Myrli er fornøyd med å ha fått de andre partiene med seg på «redningsaksjonen» av SFO i Halden.

SFO ER REDDET: Kirsti Brække Myrli er fornøyd med å ha fått de andre partiene med seg på «redningsaksjonen» av SFO i Halden.

Da saken kom til ny behandling i hovedutvalget 15.03.17 var utredningen mangelfull og inneholdt rådmannens innstilling å endre vedtektene fra 20 barn pr. årsverk og 15 barn til stede pr. voksen til en voksen pr. 18 hele plasser.

Men hva betyr egentlig dette? Hvilke konsekvenser hadde dette fått?

Når man tar vekk konkrete styringssystemer som «årsverk» og «pr. voksen», og erstatter med «hele plasser» – gir det enorme konsekvenser. På SFO er det stor grad av delte plasser. Da alle delte plasser kan være til stede samtidig, vil konsekvensene her ville blitt at en voksen (uavhengig av stillingsprosent) skulle ivareta opp til 40–50 barn. Eller sagt med andre ord: Bemanningsnormen hadde i praktisk betydning blitt fjernet.

Hvem kan klare å ivareta 40–50 barn og være trygg på at sikkerheten ivaretas? Og om ikke dette er nok, må den ansatte her også klare å gjennomføre de planer og innhold i SFO-ordningen som er vedtatt.

Men etter en lang debatt nådde altså Arbeiderpartiet og SV fram med sitt forslag, som endelig ble enstemmig vedtatt.

Vi har nå gått fra en rasering av SFO til å sette fokus på innholdet.

Skolefritidsordningen hjelper ikke bare foreldrene i å få dagen til å gå opp, men skal også gi et godt tilbud til elevene. SFO er en av mange velferdsreformer Arbeiderpartiet har tatt initiativet til.

I Halden vil vi skjerme den mot Høyres økonomiske innstramminger.

Artikkeltags