Nei, jeg ønsker meg ikke høyhus hverken i Storgata eller på brygga

Arbeiderpartiets gruppeleder i Halden: Arve Sigmundstad

Arbeiderpartiets gruppeleder i Halden: Arve Sigmundstad Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Her svarer Arbeiderpartiets gruppeleder Arve Sigmundstad på et innlegg fra Sverre Stang rundt sentrumsplanen og høyhus.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hei igjen Sverre.

Du har rett igjen. Arbeiderpartiet og Venstre står langt fra hverandre politisk – også i vår forståelse av sentrumsplanen. Du har også rett i at jeg ikke har svart på ditt spørsmål om hvorvidt jeg ønsker meg et Stor-Halden, rett og slett fordi jeg ikke aner hva du spør om, hva dette betyr – eller hva du egentlig insinuerer.

Så registrerer jeg at også du Sverre bidrar til å redusere sentrumsplanen til en generell debatt om høyden på husene i sentrum. Det er en avsporing og vitner om liten forståelse for hva en sentrumsplan bør være.

Jeg har tidligere skrevet at jeg ikke synes sentrumsplanen har funnet den rette balansen mellom vernehensyn, og ønsket om vekst, utvikling og fortetting.

Sentrumsplanen gir ikke visjonene og mulighetsbeskrivelsene for hvordan

 Halden kan eller bør utvikles videre, og den bidrar heller ikke til å lette byggesaksbehandlingen slik det var forutsatt.
 

Intensjonen var at sentrumsplanen skulle avklare reguleringsforhold i sentrum for å stimulere til utbygging, og samtidig legge til rette for å bevare det som skal bevares. Men slik planen ligger i dag, er den ikke grundig nok. Arealene er for generelt behandlet, og sentrumsplanen bidrar ikke til å skille mellom områder hvor man kan gi gass – og hvor man må bremse og være mer restriktiv.

Det må være lov å spørre om vi har brukt store ressurser på å lage en plan fordi alle andre har det, men uten at vi egentlig har et mål, en retning og en visjon. Det er vanskelig å se at sentrumsplanen bidrar til å utvikle sentrum.

Jeg ønsker meg en godt utformet levekårskartlegging som kan legges til grunn for nye satsinger innenfor planområdet. På bakgrunn av dette ønsker jeg meg grundigere områdeplaner, som både ivaretar behovet for vern, for utvikling og som bidrar til skape nye arenaer for både sosial ”bonding” og ”bridging”.

Det handler om å ta politiske grep om utviklingen av byen vår, men som også ivaretar de sosiale aspektene og setter de folkevalgte i førersetet for at Halden også i fremtiden skal være en by å være glad i.

Det store spørsmålet må være, hvordan vil vi Halden skal være i fremtiden – og hvordan legger vi strategiene for å nå målene?

Når debatten om sentrumsplan til stadighet gjøres til en generell debatt om byggehøyder, så forteller det oss jo at sentrumsplanen er for generell og ikke evner å ta de ulike områdene innenfor planområdet på alvor. Men, la meg likevel svare på spørsmålet ditt.

Nei, jeg ønsker meg ikke høyhus hverken i Storgata, på brygga eller i den gamle trehusbebyggelsen – men jeg savner at Sentrumsplanen identifiserer områder hvor det faktisk kan bygges høyere slik at vi kan nå de politiske målsettingene om fortetting, og flere barnefamilier i sentrum.   

Jeg skrev i mitt forrige innlegg at sluttbehandlingen av sentrumsplanen kom til å hefte ved planen til den blir rullert, la meg også utdype dette. Bare timer før kommunestyret skulle behandle sentrumsplanen ble siste versjon av sakspapirene sendt ut – ingen som skulle behandle planen hadde anledning til å sette seg inn de nye saksdokumentene før saken kom opp i kommunestyret.

Dette er vel hverken i tråd med kommuneloven, eller våre egne reglementer?

På denne måten hadde vi heller ikke anledning til å få innspill fra innbyggere, fagfolk, interessegrupperinger eller en forsvarlig saksbehandling i partiorganisasjonene våre.  Dette førte til at både Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og FrP ville utsette behandlingen i kommunestyret slik at vi kunne få lest gjennom siste versjon av saksdokumentene.

Det var ikke aktuelt for det politiske flertallet, hvor også Venstre er med. Det politiske flertallet i Halden satte både eget regelverk og god saksbehandlingsskikk til side – for å få banket gjennom sentrumsplanen. At det i etterkant blir debatt om planen, det kan ikke overraske hverken deg Sverre, eller det politiske flertallet i Halden som partiet ditt er endel av.

Og dette Sverre, er mitt siste ankepunkt. En sentrumsplan som bankes gjennom med knappest mulig flertall, det er ikke en bærekraftig plan – og således har man sviktet i arbeidet med å gi forutsigbarhet og stabilitet.

Jeg har til det kjedsommelige sagt at det er viktig at vi finner sammen i tverrpolitiske forlik om de store og langsiktige prosjektene for byen vår, og for kommunen vår. Jeg skulle ønske det også kunne være tilfelle med sentrumsplanen Sverre, men slik gikk det altså ikke.  

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.