Dyrekjøpt spleiselag

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

FRITT ORD Halden kommune viser til et positivt driftsresultat på 6,2 prosent av inntekten i 2017.  35 millioner er avsatt til nedbetaling av kommunens Robek-gjeld. Kommunen har derfor et reelt overskudd på mellom 8 og 9 %.  Rødt Halden har sett på hvilke grupper på hvem betaler for at kommunen går med overskudd. De er ikke på prioriteringslista til det politiske flertallet i kommunestyret.

I 2013 avsatte kommunen 88131 kroner til hver elev i grunnskolen. Beløpet ble redusert til 86724 kroner i 2016. (Rapport - Halden kommune undervisning og oppveksts) Prisstigningen på 8% mellom 2013 -2016, innebærer at bevilgningen burde vært 95207 kroner i 2016 for å opprettholde 2013 nivå. Lønnstigningen på omtrent 2,5% innebærer en ytterligere reduksjon av midler som brukes til undervisning.

Elevene som strever seg gjennom skolegangen uten adekvate hjelpemidler og ekspertoppfølging: I 2013 fikk 337 elever spesialundervisning. I 2016 var tallet redusert til 299. (Statistisk sentralbyrå)

Brukerne som står tålmodig på venteliste for å få psykisk helsehjelp har dårligere tilbud. I 2013 avsatt kommunen 24 årsverk til forebyggende arbeid via helsestasjon og skolehelsetjenesten.  I 2017 var antallet årsverk redusert til 20,8.  I 2013 avsatte kommunen 14,65 årsverk til psykiatrisk sykepleie.  I 2017 var tallet redusert til 12,61. (Statistisk sentralbyrå)

De som blir sendt i skytteltrafikk fram og tilbake til sykehuset på Kalnes fordi Halden kommune ikke har prioritert økt kapasitet til å ta imot pleietrengende, hjemsendte pasienter.

Alle eldre som klarer seg selv på et vis, enten alene eller ved hjelp av slektninger, men som burde hatt hjemmehjelp: I 2013 var det 827 personer som fikk praktisk hjelp i heimen. I 2017 var det redusert til 639.  I 2013 fikk 211 personer levert mat., og i 2017 kun 140.  (Statistisk sentralbyrå)

Alle frivillige som bidrar til at vi, til tross for små tildelte midler, har et kultur - og idrettsliv i Halden.

I sin ros av kommunens gode økonomiske resultater overser ordfører Edquist de gruppene som merker sparekniven og får sin livskvalitet redusert. Ambisjonen til de som styrer Halden vil heller nedbetale gjeld hurtigere enn planlagt og anbefalt av fylkesmannen framfor å sikre velferdsgodene til befolkningen.

Det er ikke en politiske prioritering Rødt Halden støtter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken