Medlemmene i Utdanningsforbundet på Rødsberg ønsker at Rødsberg ungdomsskole skal rehabiliteres og fortsatt benyttes som en ungdomsskole i sentrum. Vi er særdeles glad i bygget, beliggenheten og den gode kulturen som gjennom år har befestet seg.

Skolen må totalrenoveres og uteområdene moderniseres og forskjønnes, men hvis påstanden til arkitekt Erlend Eng Kristiansen stemmer, kan dette bli rimeligere enn å bygge en ny 1-10 skole på Os.

Vi er skeptiske til den foreslåtte tomta, som ser veldig liten ut i forhold til hva den skal inneholde. Flerbrukshallen på Os håper vi på å kunne benytte allikevel.

Vi er skeptiske til at elevene skal gå på samme skole i 10 år, noe som fratar dem muligheten til «å starte på nytt» når de skal begynne på ungdomsskolen. Vår erfaring er at mange elever trenger å starte med blanke ark, og at det er positivt å bytte både miljø og voksenpersoner når man begynner på ungdomsskolen. I en 1-10 skole blir dette vanskeligere å få til når du skal fortsette i det samme bygget, hvor alle lærerne dine kjenner hverandre.

Vi er også skeptiske til om det faktisk blir en bedre skole enn den vi er i dag ved å flytte oss til et annet sted i byen, til en mye større skole med elever fra 5-16 år.

Les også

Halden sentrum - Hvor mye skal rives?

 

Forskningsrapporter viser at det er mer mobbing på 1-10 skoler, noe som taler mot å etablere en sånn skole. Vi ser at flere kommuner velger å gå bort fra 1-10 skoler, og går heller for den tradisjonelle delingen mellom 1-7 skoler og 8-10. Det er også et tankekors at nye Kongeveien skole ikke ble bygget som en 1-10 skole med Risum ungdomsskole, men som en egen barneskole. Dette til tross for at kommunen hadde muligheten og at forslaget ble utredet.

Vi har vært åpne underveis for å se på mulighetene for en ny sentrumsskole. Nå som utredningen er gjort, er vi ikke fornøyde med resultatet. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Derfor ønsker vi en topp moderne ungdomsskole i bygget vi allerede disponerer på Rødsberg.

Med vennlig hilsen, 27 organiserte lærere på Rødsberg ungdomskole