Tilsvar til Rødsberg-lærer Øyvind Braaten

Av

«Det som forundrer meg, er at Rødsberg ikke har benyttet seg av skolen samarbeidsutvalg (SU) til å komme med flere faglige innspill som de tydeligvis brenner inne med.»

DEL

MeningerLærer Øyvind Braaten som ikke er negativ, men fra Moss, svarer på vegne av sin kollega. Han gjør et nummer av dette, og det virker som han er indignert på vegne av sin kollega og mener at ingen har spurt lærerne på Rødsberg om en 1-10 skole. Han påpeker videre at både han og hans kollegaer er i overmåte klar over deres tilsvar i brev av 23.3.2018 som ble formidlet i mitt forrige innlegg. Jeg har sakset følgende fra Rødsbergs tilsvar og stiller meg undrende til hvorfor Rødsberg har bl.a. svart følgende (sti.):

«En kombinert skole med aldersspenn fra 1.-10. trinn stiller helt andre krav til uteareal enn rene barne- og ungdomsskoler.»  

«Det bør legges opp slik at det blir mulighet for progresjon/overgang til noe nytt etter hvert som barna blir eldre, siden mange av barna skal gå på samme skole i 10 år.»

«Vi mener også at det bør innhentes informasjon om hvilke erfaringer man har gjort på andre nye skoler i Halden kommune. I tillegg bør det ses på ulike løsninger andre steder, for eksempel Cicignon skole i Fredrikstad, og andre aktuelle og sammenlignbare sentrumsskoler og 1-10-skoler.»

Det som forundrer meg, er at Rødsberg ikke har benyttet seg av skolen samarbeidsutvalg (SU) til å komme med flere faglige innspill som de tydeligvis brenner inne med. Forrige SU-møte var 20. mars 2018. Det er normalt å avholde 4-5 møter gjennom skoleåret og Rødsberg var faktisk veldig gode på å avholde SU-møter fram til i fjor våres. Siden den tid har det ikke blitt avholdt slike møter, uvisst av hvilken grunn. Fra politisk hold har vi minnet administrasjonen på dette og først i denne måned ser det ut til at i hvert fall Rødsberg igjen avholder SU-møte. 

Vi i Halden Høyre har vært tydelig på våre mål for skolen i sentrum siden 2014. Skoleprosjektet på Os er nå inne i en prosjekterings- og reguleringsfase, der rådmannen og hans stab utfører dette arbeidet. Vi som politikere er ikke involvert i verken de interne pedagogiske- eller bygningstekniske diskusjonene, for i Halden har vi et klart skille mellom politikk og administrasjon.

Jeg er fra Halden og kan ikke annet enn konkludere på annen måte enn at Rødsberg faktisk har svart og blitt hørt. Vi håper de ansatte bidrar like sterkt internt i den videre prosessen framover til å skape en best mulig skole for Halden i Halden sentrum.

Roar Lund (H), utvalgsleder for undervisning og oppvekst

LEDER: Roar Lund er utvalgsleder for undervisning og oppvekst i Halden kommune.

LEDER: Roar Lund er utvalgsleder for undervisning og oppvekst i Halden kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags