I samarbeidsavtalen mellom Høyre, KrF, V og Senterpartiet i Halden slås det fast at Prestebakke skole skal bestå.  Dette er også bekreftet i økonomiplanen for inneværende periode og i budsjettet for 2017. 

Senterpartiet ønsker at det skal bo folk i hele kommunen, og at barna skal ha en skole å gå på uten for lang reisevei. Høyre og de øvrige partiene i posisjonen er heldigvis enig med Senterpartiet når det gjelder Prestebakke skole. Ingen av partiene i posisjonen ønsker nedleggelse av

skolen.

Men en av Senterpartiets valgkampsaker har også vært å få et klart skille mellom politikere og administrasjonen. Rådmannen skal – uavhengig av politikernes meninger – fremme de forslag han mener er best for kommunen. Nå er rådmannen i den situasjon at han skal spare inn ytterligere 35 millioner kroner for nedbetaling av ROBEK-gjelda inneværende år. På nye Idd skole er det ledige plasser. Og han har derfor i forslaget til økonomiplan bedt om å få utrede flytting av elevene fra Prestebakke til Idd skole. Uten at han på nåværende tidspunkt har tatt stilling i saken.

Les også

Trøtt av stadige skole-omkamper på Prestebakke

 

Rådmannen er i sin fulle rett når han foreslår en utredning. Samtidig er det skapt en usikkerhet. Det beklager vi. Vi trenger ingen slik utredning som rådmannen foreslår. Vi mener at fokus nå bør være på å bygge opp en trygg og god skole med forutsigbarhet for barnefamilier på Prestebakke, Kornsjø og i Enningdalen. Denne søndre delen av Halden utgjør en tredjedel av kommunens totale areal! At vi må ha et skoletilbud til elevene som bor i denne delen av kommunen, er en selvfølge. Uten Prestebakke skole ville barna bli tvunget til timesvis i buss hver dag. Noe vi mener er absolutt uakseptabelt. Samtidig vil Prestebakkes befolkning miste en viktig samfunnsinstitusjon og stå fattigere tilbake.

Les også

– Nye forslag skaper ny håpløshet

 

Senterpartiet er imot sentralisering og ønsker at hele landet skal tas i bruk. Når det gjelder Prestebakke skole, har vi støtte for vårt syn fra våre samarbeidspartnere i Halden-politikken. De fastboende på Prestebakke, Kornsjø og Enningdalen skal ha sin skole. Og nye familier skal kunne flytte til området i trygg forvissning om at det vil være en god skole her for barna som vokser opp.

Senterpartiet i posisjon vil arbeide for at det nå skal bli ro omkring Prestebakke skole. Det er uholdbart om vi skal måtte ta diskusjonen omkring Prestebakke hver gang et budsjett eller en økonomiplan skal behandles.