Den som trodde at maktkampen i Halden Arbeiderparti var over, må sannelig tro om igjen. De siste dagers nyheter har stått i kø. Først forlot Elisabeth Giske partiet i protest mot «gamle Ap», og ble av alle ting Høyre-representant i stedet.

Så kom avsløringen om at gruppeleder Arve Sigmundstad har skrevet brev til gruppestyret der han forteller om en episode hvor han følte seg direkte truet av mangeårig partitopp Svein Olaussen.

Som kjent har ikke Olaussen lenger noen formell posisjon i partiet. Men det er øyensynlig langt mellom liv og lære.

Da Olaussen frasa seg gjenvalg forut for valget i 2015, fikk det noen konsekvenser. Det kom nye koster til. Halden Ap skulle fornyes. Avstemninger og posisjonering vitnet om at Olaussens lojale støttespillere ikke lenger fikk nøkkelposisjoner i partiet.

Men så enkelt var det ikke. Internt i Halden Ap er det nå blitt avdekket voldsomme motsetninger. Motsetninger som gjør at en slutter og heller går over til «fienden», og at selveste gruppelederen føler seg truet.

Dette kan selvsagt ikke fortsette. Det som nå avdekkes, er direkte ødeleggende for partiet. Maktkampen må opphøre. Tillit må gjenskapes.

Det er bare en løsning på det. Den nye parti-ledelsen må få frihet til å drive den politikken de finner riktig. Derfor bør Svein Olaussen sette sine ord ut i handling; han bør slutte med å opptre som en sjuende far i huset og påvirke kommunestyregruppas politikk. Det er svært sjelden en suksessfylt strategi.

Olaussen jobber nå også som rådgiver og lobbyist i konkrete utviklingsprosjekter i Halden. Her har han stor kompetanse og kan sikkert gjøre en god jobb for mange.

Men dette er helt uforenlig med rollen han inntar i Arbeiderpartiet. Ikke minst for hans egne tillitsvalgte partifeller. Høyre har som ved et trylleslag fått to ekstra representanter i kommunestyret.

Bakgrunnen for «overgangene» svekker dessverre tilliten til det lokalpolitiske livet i byen vår. Dette er ikke det velgerne ville. Det er trist.