Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorgen i vår kommune - hva skjer?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er det som nå iverksettes, greit? Vi i Pensjonistpartiet er glade for alle de tilbakemeldingene vi får fra innbyggerne i vår kommune når vi tar opp forhold knyttet til eldreomsorgen. Som politisk parti, vil vi fortsette med å ta opp forhold innenfor også dette området. Saker som vi mener det skal settes søkelyset på enten det gjelder enkeltmenneskers problemer eller helt overordna forhold, vil vi derfor fortsatt engasjere oss i.

Vi synes det også er bra at HA i flere artikler heller ikke nå unnlater det samme som vi her gjør. Bra at lokalavisa setter fokus også på dette området.

Les også

Kommunen klarer ikke å ta imot sykehuspasienter: – De blir stadig flere og sykere

Situasjonen som nå etterhvert kommer fram, er følgende: Fra administrasjonen sies det helt klart at det er for lite penger innenfor eldreomsorgen i sin helhet. Det de står ovenfor, er at det ut dette året skal spares enda mer. Se Pensjonistpartiets innlegg i HA 5. oktober hvor tiltakslisten i sin fulle bredde blir presentert ovenfor politisk nivå. Vil hovedutvalget for helse/ sosial sitte helt stille når dette iverksettes, eller setter de nå ned foten uten opphold? Hvorfor kommer det som nå skjer? Alle som driver med politisk arbeid i vår kommune, kan ikke bli overrasket. Signalene har vært helt klare.

Les også

– Hvordan blir det nå med eldreomsorgen?

Det bygges nå et stort senter ved Bergheim til nærmere 400 millioner som stat/kommune nå finansierer i fellesskap når det gjelder investeringskostnadene. Fra kommunens side så er det i økonomiplanen 2019-2022 ikke satt av nødvendige driftsmidler slik at alle de plassene som her bygges, kan gi pleietrengende nødvendig omsorg. Kun 80 av de 96 rommene som her bygges, skal tas i bruk. Det legges så ned ved andre avdelinger i kommunen, så kommunen etter denne endringen vil ha færre rom enn det som var tidligere.

Dette skjer samtidig med at det heller ikke er langt nok økonomiske midler til det som trengs innenfor hjemmehjelp/hjemmesykepleien. Da blir situasjon nærmest akutt, etter min oppfatning.

Hva trengs? Fra flere er det påpekt at det trengs flere sykehjemsplasser som vil kunne lette situasjon. Det bør derfor så raskt som mulig skaffes til veie minst 30 sykehjemsplasser slik at de som nå står på venteliste, blir ivaretatt slik lov/regel forutsetter. Det vil ha en kostnad anslagsvis på 1,1 million per plass ganger 30 som bli et sted mellom 33 til 35 millioner kroner.

Les også

Økende press på helsesektoren: – Er det fullt, så er det fullt

Om dette skjer, så vil dette lette trykket på de hjemmebaserte tjenestene forholdsvis raskt. Det blir heller ikke færre eldre som trenger omsorg i tiden som kommer - det er alle politikere fullstendig klar over. Det blir nå spennende å se hva som det politiske miljø nå prioriterer når budsjettforslaget som rådmann nå legger fram, skal behandles.

Fra Pensjonistpartiet side er det ingen tvil hva vi vil prioritere for budsjettet for 2019. Det vil her også fremgå hva de andre partiene vil prioritere i valgåret 2019. Store prosjekter som vil gi økte driftskostnader og som ikke omhandler eldreomsorgen, slik at de som trenger omsorg fra kommunens side får det de har krav på.

Pensjonistpartiet vil uten opphold informere om dette til innbyggerne i valgåret 2019.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.