Gå til sidens hovedinnhold

– Budsjettet for 2019 fastlegger kommunens handlefrihet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har fra Pensjonistpartiet i flere innlegg i HA vært framført at kommunen vil få en gjeld som etter vår oppfatning vil binde kommunens handlingsfrihet i de neste 20 til 30 årene. Det på grunn av de store låneopptak som vil finne sted for å finansiere alle «prosjektene» som kommunestyret har vedtatt.

Vi i Pensjonistpartiet finner det derfor riktig at alle blir kjent med det som rådmannen skriver i sitt budsjettforslag for 2019:

«Gitt det investeringsnivået som ligger i gjeldende økonomiplan, og som skal gjennomføres de neste 4 årene, vil gjeldsnivået i kommunen bli høyt. Anslagsvis 4 mrd. (4.000 millioner, vår bemerkning i parentes) ved utgangen av perioden. Et slikt gjeldsnivå kan KUN forsvares dersom vi samtidig avsetter nødvendige midler til å dekke eventuelle renteøkninger/ytterligere bruk av sikringsinstrumenter, eller endringer i rammebetingelsene knyttet til avdrag og gjeld. En forutsetning for det økonomiske opplegget fremover er at deler av den opparbeidede driftsreserven som hittil har gått til inndekning av underskudd, ikke føres tilbake til ordinær drift, men settes til rente og avdragsfond» (sitat slutt).

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Vi synes at det som rådmannen her skriver, er meget kloke ord. Vi vil derfor IKKE legge opp til et slikt opplegg som kommunestyret har vedtatt i økonomiplanen når det gjelder låneopptak. Etter vår oppfatning vil dette helt klart ramme andre grupper i kommunen gjennom at det blir mindre penger til eldreomsorgen og den ordinære driften i skolen. Det vil ikke bli noen realvekst på mange år til disse områdene. De vil måtte klare seg med mindre enn det de får i dag i årene som kommer. Rådmannen anbefaler at det avsettes 40 millioner i sitt budsjettforslag for 2019 for å møte de problemer som alle nå er klar over vil komme om ikke alt for lenge.

Pensjonistpartiet sier derfor NEI. Svake grupper skal ikke ofres, men ivaretas etter vår oppfatning.

Hvor ender dette? Budsjettforslaget som rådmannen her legger opp til, forutsetter at det i 2019 skal lånes 801 millioner. Videre så legges det opp til i henhold til vedtatt økonomiplan at det i 2020 skal lånes 560,7 millioner, i 2021 skal det lånes 433,7 millioner og i 2022 skal det lånes 180,9 millioner. Når sier det politiske miljøet stopp?

Kommentarer til denne saken