Ny kurs- omsorgen teller mer enn før?

Per-Kristian Dahl

Per-Kristian Dahl Foto:

Av
DEL

MeningerNå er det fremlagt en Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne, samt en avtale om støtte fra Rødt. Her fastlegges en helt ny politisk kurs for de kommende årene for kommunen. Pensjonistpartiet vil i flere leser innlegg i HA foreta en gjennomgang av den positive omleggingen som etter vår oppfatning som her finner sted. Slik vi ser det er det ikke mulig å både foreta de låneopptak som vedtatt Økonomiplan 2020-2023 legger opp til, samt å tilby alle de helt nødvendige tjeneste økninger som Samarbeidsavtalen har fastsatt. Her gjøres det nå et politisk valg som kommunens innbyggere vil være tjent med etter vår mening.

Samarbeidsavtalen betyr mye for de gruppene i kommunen som nå i mange år har måtte forholde seg til det som har vært den fastlagte fordelingspolitikken i lokalsamfunnet. De store prosjektene som var forutsatt skulle gjennomføres vil nå bli avløst med en helt annen fordelingspolitikk.

Hvis en skal tro det som står i avtalene, noe vi i Pensjonistpartiet gjør fullt ut. Disse endringene ville uansett komme slik vi ser det på et eller annet tidspunkt. Det budsjettet som kommunestyret nå vil vedta i desember som skal gjelde for 2020 vil bli noe helt annet enn det som den vedtatte Økonomiplan for 2020 til 2023 la opp til. Her er noen eksempler i den sammenheng.

Alle utgifter (inklusive avskrivninger og pensjonskostnader) må dekkes over årlige budsjetter, står det i avtalen. Dette vil bli en utgift på mellom 30 til 40 millioner for kommunen. Videre skal eiendomsskatten holdes på dagens nivå. Dette innebærer at det ikke blir noe 10% økning fra i januar 2020 slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Det skal foretas en gjennomgang av grunnlagene for egne skatter, gebyrer og egenbetaling. Det siste har vi i Pensjonistpartiet hevdet i lang tid da flere av avgiftene som betales har kommet helt ut av kontroll.

Så kan mange som virkelig sliter i vår kommune glede seg.

Sosialhjelpssatsene vil bli justert opp til nasjonale normer ved blant annet å ta ut barnetrygden av beregningsgrunnlaget. Det første vil ut ifra tidligere beregninger fra administrasjon ha en kostnad på ca. 3,9 millioner, og det siste på ca. 4,9 millioner. Begge beløpene på årsbasis. Hvis en så også tar med endringer i sosialhjelpssatsene for ungdommer og voksne så vil det øke med noen millioner til. Her vil det virkelig skje noe i forhold til fattigdomsproblematikken i kommunen. Barn av sosialhjelpsmottagere vil få bedret sine levekår betraktelig. Vi i Pensjonistpartiet vil også i denne sammenheng sette søkelyset på minstepensjonistene, samt på de med minstesats for uføretrygd. Kommunens politiske ledelse til nå har ikke hensyntatt disse gruppene med sin lokale avgiftspolitikk. Det blir en spennende budsjettbehandling i desember da store prosjekter ikke går ihop med omlegging av sosialpolitikken. Det kan allikevel løses hvis ikke alle standpunkter er fastlåste på forhånd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags