Nå må Halden-politikerne handle!

JERNBANE: En ny, svensk rapport konkluderer med at det er bedre å knytte Østfold og Bohuslän sammen med en jernbane som går over Ringdalsfjorden og rett ned til Göteborg, enn en jernbane som følger dagens spor inne i landet.

JERNBANE: En ny, svensk rapport konkluderer med at det er bedre å knytte Østfold og Bohuslän sammen med en jernbane som går over Ringdalsfjorden og rett ned til Göteborg, enn en jernbane som følger dagens spor inne i landet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MENINGERDen store Inter-City utbyggingen som nå skal skje omfatter både Dovrebanen, Vestfoldbanen, Ringeriksbanen og Østfoldbanen. Totalt ble det her forutsatt at kostnadene ville bli nærmere 200 milliarder kroner over en 15 årsperiode. Stortingets vedtak var av en størrelse som det aldri tidligere har vært i forhold til jernbanenettet i Norge. En må helt tilbake til da jernbaneutbyggingen for langt over 100 år siden ble startet i landet. Alle var stort sett fornøyde, unntatt de som var ved endestasjonene for Inter City utbyggingene, men de ble totalt oversett. Flertallet fikk sitt forhold løst og var derfor stort sett fornøyd. Slik er jo politikken når ikke helheten blir ivaretatt.

Historien om Inter-City utbyggingen i Østfold

Jernbaneverket har i de siste 20 årene kommet med mange planer om hva som de mener skal skje når det gjelder utbyggingen av jernbanenettet i vårt fylke. Planene har ved hjelp av, spesielt av politikerne på fylkesplan som har hatt liten eller ingen forankring i virkeligheten. Planer som vil bety rivning av hundrevis av hus, plasseringer av stasjonsbygninger som mange ikke skjønner noe av, broforbindelser som vil endre kulturlandskapet i forhold til vernede områder, miljøkonsekvenser for etablerte lokalsamfunn osv. Hva dette ville  koste av milliarder av kroner har ingen klart å forholde seg til på en  ansvarlig måte til nå. Penger har ikke spilt noen rolle. Det som har vært overordnet alt, er at de som bor i Fredrikstad skal komme seg raskere til Oslo. Sarpsborg orket ikke å stå imot dette synet og tilpasset seg Fredrikstad-politikernes syn. Den politiske makten ligger jo i Nedre Glommaregion. Vår egen kommune Halden kom aldri inn på banen, eller for å si jernbanen. Vi skulle bli en del av Inter-City opplegget, men da først etter 2034 som den sist vedtatte Nasjonale Transportplan la opp til etter vedtak i Stortinget sommeren 2017.

LES OGSÅ: Aftenposten: – Bane Nor vil utsette InterCity-utbygging med flere år

Alvoret melder seg for Bane Nor

Det har over lengre tid i leserinnlegg i media fra mange sakkyndige organisasjoner /personer blitt framført at både planleggingstiden, gjennomføringstiden og ikke minst kostnadene som var lagt til grunn ikke hadde noen forankring i virkelighetens verden. Nå må det kjøpes tjenester fra de som kan håndtere slike store prosjekter som her skal gjennomføres. Nye store summer av midler må bevilges fra Stortinget i denne sammenheng etter at nye realistiske planer foreligger. Hvor mange hundre millioner dette blir til slutt kan en derfor nå bare ane. Politisk nivå i fylket kaller det som her skjer sabotering av Stortingets vedtak, det en heller kan kalle dette som nå skjer er velkommen til virkelighetens verden for både administrativt og politisk nivå. En kan bare slå fast at en overskridelse på anslaget i NTP på 10% vil bety økt kostnad på 20 milliarder!

Halden, Inter-City i 2040

Med grunnlag i det som her skjer vil alt av planmessig utvikling av sentrumsområdene som Tyska/Hollenderen, Mølen, Jernbanegata og store deler av Grønland stoppe opp i mange år fremover. Her forutsatte den vedtatte sentrumsplan at det skulle bygges 1200 til 1500 boligenheter hvor mye av dette ville skje på tomtegrunn som kommunen eier. Hvis det nå ikke vises politisk handlekraft i vår egen kommune så vil det heller ikke skje noen ting de neste 15 til 20 årene. Kommunen sitter her på eiendommer til en verdi av flere 100 millioner kroner som blir liggende som uberørte områder i mange år pga. jernbaneverkets dårlige planlegging.

LES OGSÅ: Ny rapport: – Jernbanen til Sverige bør gå her

Hvordan kan det bli en utvikling i saken?

For få dager siden ble det lagt fram en rapport fra Sveriges Bygg industrier og Foretagarna som Industri Fakta hadde utarbeidet. Rapporten hadde som grunnlag for sitt arbeide i hovedsak å analysere hvilken linjeføring som var å foretrekke fra Oslo til Gøteborg. Det ble i den sammenheng foretatt vurderinger av to alternativer i Sverige, Bohussporet og Dalslanssporet. Rapporten konkluderte med at både økonomisk og transportmessig så var Bohussporet det beste alternativet. Jernbanen vil med det alternativet krysse grensen mellom Sverige og Norge mellom Svinesund og Isebakke. Så videre inn i landet mot Oslo. Hvis det politiske miljøet i vår egen kommune kan samle seg om at dette alternativet vil det være det beste både for vår kommune, men også videre mot Sarpsborg vil det løse mye. Det innebærer at all godstrafikk vil gå den veien over Svinesund, og Inter-City for Østfold vil få start og endestasjon i Halden. Jernbanedirektoratet har lagt opp til at framtidens hovedtransport for gods på bane skal gå gjennom Østfold. Det forutsettes at kapasiteten skal være 21 tog i hver retning i døgnet. Det vil si at 42 tog på en lengde av 750 meter i en fart av 100 km/t. Halden sentrum vil bli ivaretatt på en god måte, og godstrafikken vil få den beste løsningen. Spørsmålet blir da, skal det politiske miljøet sammen med lokal media ikke gjøre noe i denne saken? Eller skal fylkespolitikerne sammen med den sentrale politiske ledelsen fortsatt få lov til å sitte helt stille når det gjelder vår kommune. Nå trengs det handling fra oss som bor i Halden før alt ender i ingenting. Hvem tar initiativet til utarbeidelse av en Kommuneplan hvor det som her er framført blir innarbeidet? Halden kommune var før kjent for å handle når det var nødvendig ovenfor sentrale myndigheter, vil det skje nå igjen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags