– Det er en politisk oppgave å prioritere hva som skal skje i kommunen

TO SKOLER: – Vi mener at det ikke skal bygges noe 1 til 10-skole på Os-tomten, men at Rødsberg ungdomsskole opprettholdes, og at det bygges en barneskole på Os. Her vil det kunne spares mange titalls millioner, skriver Per Kristian Dahl. Bildemontasjen viser Os skole (t.v.) og Rødsberg ungdomsskole til høyre.

TO SKOLER: – Vi mener at det ikke skal bygges noe 1 til 10-skole på Os-tomten, men at Rødsberg ungdomsskole opprettholdes, og at det bygges en barneskole på Os. Her vil det kunne spares mange titalls millioner, skriver Per Kristian Dahl. Bildemontasjen viser Os skole (t.v.) og Rødsberg ungdomsskole til høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Per Kristian Dahl (Pp) er opptatt av økonomien i Halden kommune og hvordan det slår ut for de eldre og Halden-skolen. Blant annet er partiet ikke enig i at det skal bygges 1.-10.-skole på Os.

DEL

Rådmann har lagt fram sitt budsjettforslag for 2019. Slik vi i Pensjonistpartiet nå oppfatter det, så er det nå slutt på den gode tiden når det gjelder overføringer fra sentralt hold til alle kommunene i landet.

Derfor skriver nå rådmannen på side 19 i sitt budsjettforslag, sitat: «For Halden kommunes del er den nominelle veksten fra 2018 til 2019 på 2,8 %. Dette er nøyaktig samme nivå som den beregnede deflatoren (summen av lønns- og prisvekst). Halden kommune blir dermed ikke tilført en eneste krone for å dekke kostnader til demografi, pensjon eller regjeringens satsingsområder» (sitat slutt).

Dette som her er framført, vil vi som politisk parti forholde oss til fullt ut. Det innebærer at vi må prioritere hvilke oppgaver som vi synes er de viktigste i lokalsamfunnet i 2019. Det er ikke de store «prosjektene» som i løpet av året som kommer og i påfølgende år vil kreve kapitalinvesteringer på opptil 1.500 millioner kroner. Det kan ikke skje før eldreomsorgen og driften av skolene er inne på «trygg grunn». Det er den politikk som vi i Pensjonistpartiet vil stå for.

Meninger

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Det er fra administrasjonen signalisert at det nå må opparbeides et «fond» på minst 100 millioner kroner for å sikre at det er mulig å møte en renteoppgang med grunnlag i de store investeringene det her legges opp til blant annet i Os -området.

I tillegg til dette blir det også klart signalisert at en økning av eiendomsskatten vil være det neste som kommer på tale om kommunen får problemer med sine store låneopptak.

Pensjonistpartiet sier derfor nei til en slik politikk som ikke tar hensyn til at eldreomsorgen og driften av skolene i de nærmeste årene blir stående på en tilnærmet null vekst i sine driftsbudsjetter. Den prisen vil vi ikke være med å betale.

«Os-fondet» i 2019 er derfor ikke noe løsning på de utfordringene som kommunen her står ovenfor. Hvorfor skal de som trenger sykehjemsplass, hjemmehjelp/hjemmesykepleie, eller elever som trenger oppfølging i skolen, betale for denne politikken?

For oss i Pensjonistpartiet sies det derfor et kraftig nei til det som det her legges opp til. Pene ord og vendinger fra politisk nivå løser ikke kommunens oppgaver som det vil bli mange av, ikke minst i 2019 som er et valgår.

Vi mener derfor at det ikke skal bygges noe 1 til 10-skole på Os-tomten, men at Rødsberg ungdomsskole opprettholdes, og at det bygges en barneskole på Os. Her vil det kunne spares mange titalls millioner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags