Noen tanker om fortetting i Halden kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORDDet er vedtatt av Stortinget at Inter-City utbyggingen som nå skal gjennomføres på Østlandsområdet vil være en positiv sak for hele jernbanenettet for dem som skal transporteres inn til Oslo-området. Det gjelder Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Ringeriksbanen og Dovrebanen.

Ingen har noe eksakt regnestykke på hvor mange hundre milliarder dette vil koste før dette er ferdig utbygget. Planleggingen pågår for fullt og det er milliardsprekk så å si hver uke. Nå har det også blitt oppdaget at vedlikeholdet ikke er som det burde være i de samme områdene så nå kommer kostnadene for det også i tillegg. Hvor jernbaneføringene skal gå for det nye Inter-City opplegget er heller stort sett ikke avklart. Bare i vårt "nærområde", i Fredrikstad som vi haldensere skal transporteres til før toget kjører videre til Oslo arbeides det med forskjellige trasevalg.

For oss og for alle fra Sarpsborgområdet er dette bare å akseptere. Politisk nivå har bestemt dette. Grunnlaget her er at arbeidskraft som mange mener trengs i Oslo-området på en mest mulig miljømessig måte skal kunne forflyttes inn til vår hovedstad for der trengs dem. Fra en til to timer sittende på tog hver vei er greit sett opp mot miljøhensyn? At det kan være mulig å flytte virksomheter ut av pressområdet i Oslo slik at hele denne overordna politiske prosessen burde bli helt annerledes er det få eller ingen som vil vurdere. Det ser ut til at hvor trangere det blir i hovedstaden, jo bedre er det. Oppe i alt dette så greide også sentrale politiske myndigheter å fatte vedtak som medførte at Rygge flyplass ble lagt ned. Forstå det den som kan, samtidig som det er viktig å få til en ny rullebane på Gardemoen?

Hvorfor disse tankene?

Det legges nå opp til en fortettingsdiskusjon i vår egen kommune. Folk skal bo trangere og dårligere med sine familier i sentrumsområdene.

Signalene fra sentrale politiske myndigheter er at det ønskes at det skal bygges tett og høyt, spesielt rundt og omkring trafikknutepunktene. Små trange leiligheter er det som er blir virkeligheten for dem som må ta dette tilbudet. Barnefamilier og andre må ha mulighet til å velge boform slik at man ikke bare ser asfalterte gater for de som ønsker det. Halden er og har vært kjent for fine boområder i og rundt byen.

Hvordan kan så sentrale og til nå også fylkespolitikere (før regionsreformen) få dette til? Det skjer ved at det er tildelt så små arealer for framtidig boligbygging at vår kommune skal "presses" til dette. Hva en slik politikk betyr for barna og deres oppvekstmiljø er helt underordna. I tillegg så skal det på "ordre" fra de samme politiske myndigheter igangsettes en fortettningsprosess også i andre deler av kommunen. Er dette også en villet politikk fra våre egne politikere her i kommunen? På hvilken måte skal dette gjennomføres her hos oss?

Høyblokker rundt jernbaneområdet og fortetninger i alt etablerte områder som har vedtatte reguleringsplaner? Spørsmålene her er flere.

Før det igangsettes et slikt arbeide fra kommunens administrasjon som vil skape stor uro så bør det etter undertegnedes oppfatning fremlegges en sak for kommunestyret. Blant annet så er det vedtatt en Sentrumsplan som knapt er to år gammel, skal den også nå endres?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags