Ordføreren sender en advarsel mot Frps svartmaling på HAs nettside onsdag 09:16.

Hva han legger i svartmaling vites ikke all den tid han ikke forstår hvor svart det er i Halden-politikken. Det skjer ingen verdens ting av nytenking i en skala som kunne bety noe for kommunen.

Det blir helt patetisk når ordføreren legger frem hvor mange politiske saker som har vært på sakskartet siden 2006. Jeg trodde da virkelig at det var innholdet i de politiske sakene som skulle være tyngden og poenget.

Det gamle kvedet til ordføreren om at «alle saker skal være administrativt behandlet før de behandles politisk», er og blir rene tøvet. Det er riktig at administrasjonen skal behandle politiske saker. MEN, det er etter at politikerne har bestemt hva de vil ha behandlet.

Slik snur vår ordfører fakta på hodet.

Han nevner blant annet Tistedal skole hvor saksdokumentet besto av en side. Ja, det var den politiske bestillingen til administrasjonen. Deretter startet det administrative arbeidet.

Jeg satt selv som leder i ØKON(økonomi og næring) 2003 - 2007 hvor alle serveringsstedene på Indre havn, kultursalen og omsorgsboligene ble lagt frem på samme måte. Først den politiske viljen (å våge), deretter administrativ behandling, og så politisk vedtak.

I dag skal vi altså skyve rådmannen foran oss og ingenting våge selv.

Videre savner ordføreren forslag på effektiviserende og kostnadssparende tiltak. I siste kommunestyre ble det lagt frem økonomiplaner fra blant annet opposisjonen som hadde mange gode forslag, men de ble jo etter vane stemt ned.

Det nytter ikke!!

Med det fravær av politikk vi har i Halden i dag, vil jeg foreslå færre politikere, lavere satser til utvalgslederne og færre møter. Når det gjelder antall møter, er vi godt i gang med reduksjoner fra aktiviteten i 2016.