Ordføreren uttalte under debatten i parken sist lørdag at Frp ikke hadde kommet med noen politiske saker det året Frp samarbeidet med H, Sp, og V.

Dette er fullstendig galt. Men det er ingen hensikt å nevne de sakene her, all den tid Ordføreren ikke vil erkjenne.

Det som er dramatisk her er at Ordføreren  indirekte kritiserer utvalgslederen i hovedutvalg for helse og sosial.

Egil Lund Pettersen var utvalgsleder for Frp i den perioden og faller da inn under samme kritikken som Ordføreren kom med i parken.

Egil Lund Pettersen sitter nå som leder for samme utvalg og fra samme parti som Ordføreren.

Håper rundene i de lukkede rom fortsetter slik at samarbeidet pleies.

Og det trengs! Jeg tenker da på Sp , Krf og V. Tror ikke de partiene skal føle seg trygg på hva som kommer til valgkampen om to år.

Jeg anbefaler disse partiene om å være på vakt, slik at de ikke bare blir stemmekveg.

En kan også brekke anklene utenfor kunstgressbanen. Det er glatt i de lukkede rom.