«Det er kanskje litt stille akkurat nå, men det er det ofte tidlig på året». Det er tilsvaret fra Fredrik Holm, gruppeleder i Høyre, på HA's oppslag 27/2 om at politikken i Halden er død.

Videre stiller gruppelederen spørsmål om hvilke saker det er Frp mangler. «Jeg kan nemlig ikke huske at dette var tema i den perioden Frp var en del av det politiske flertallssamarbeidet», sier gruppelederen i Høyre.

Jo da! Nå skal vi friske opp litt her. Halden Frp har ved flere anledninger i samarbeidsperioden ønsket å sette flere politiske saker på dagsorden.

  • OPS (offentlig privat samarbeid) både for å få kostnadene ned på Idd skole og Bergheim demenssenter, og innføre dette generelt i kommunen ved byggeprosjekter.
  • Sale and leaseback. Dette er et system som frigir kapital, balanse og bedret likviditet. Eier selger eiendom og leier den tilbake.
  • Konkurranseutsetting av tjenester i kommunen.

Jeg velger å nevne bare disse områdene her og utdyper dem ikke videre. De ble alle avvist uten en gang å bli gjenstand for politisk behandling samarbeidspartiene imellom. På oss i Frp som framførte disse forslagene, virket det som om det var bestemt i forkant at disse sakene ikke skulle videre.

Halden Frp er fortsatt av den oppfatning at disse områdene må opp til en politisk behandling. Mange kommuner i Norge har iverksatt disse områdene med hell. Vi snakker tross alt om tiltak for å bedre økonomien i Halden kommune.